Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Fundusz Górnośląski SA – Pomagamy Przedsiębiorczym! Finansujemy rozwój regionu.

Wypowiedzi eksperckie XXXI Forum Ekonomiczne

Fundusz Górnośląski SA jest jednostką wspierającą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zapewniając im odpowiednio nisko oprocentowane środki na inwestycje oraz rozwój. Spółka jako podmiot partycypujący w polityce rozwoju regionalnego województwa śląskiego, stwarza możliwości do wykorzystania środków krajowych i europejskich udostępniając oferty finansowane dostosowane do odbiorców z sektora publicznego, prywatnego oraz obywatelskiego.

Fundusz Górnośląski SA jest jednostką wspierającą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zapewniając im odpowiednio nisko oprocentowane środki na inwestycje oraz rozwój. Akceleracja przedsiębiorstw z sektora MŚP jest kluczowa dla postępu gospodarczego województwa Śląskiego. Do jego głównych zadań należy przygotowanie specjalnej oferty finansowanej dostosowanej do odbiorców z sektora publicznego, prywatnego oraz obywatelskiego. Fundusz Górnośląski SA jako podmiot partycypujący w polityce rozwoju regionalnego województwa śląskiego, stwarza możliwości do wykorzystania środków krajowych i europejskich. Innowacyjne procesy rozwojowe regionu są dla Funduszu Górnośląskiego SA projektami, które sam inicjuje. 

Fundusz Górnośląskie będąc instytucją otoczenia biznesu w swojej bogatej ofercie skierowanej do przedsiębiorców posiada szeroki wachlarz instrumentów finansowych, na który składają się głównie pożyczki inwestycyjne i obrotowe, dotacje na usługi szkoleniowe i doradcze dla MŚP oraz wszelakie poręczenia dla kredytów, pożyczek, leasingów i wadiów. Dysponuje ofertą sieci „Enterprise Europe Network” jak i kładzie silny nacisk na budowanie zagranicznych relacji biznesowych w procesie internacjonalizacji. Współpracując z Urzędem Marszałkowskim realizuje projekty „Global Silesia” oraz „InterSilesia”. 

  1. Projekt „Global Silesia” czyli, “Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”. Jego zadaniem jest efektywne działalnie na rzecz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu, usposabiając MŚP w zakresie internacjonalizacji. 
  2. Projekt „InterSilesia” zorientowany jest na budowaniu niezbędnej wiedzy przedsiębiorców w rozwoju i realizowaniu działalności eksportowej. 

Fundusz Górnośląski SA w liczbach: 

– 2799 pożyczek dla 2345 przedsiębiorstw na kwotę ponad 696,7 mln złotych 
do końca 2021 roku.
– 135 mln złotych – wysokość udzielonych dofinansowań w ramach projektów dla MŚP

– 30.000 osób – ilość osób, które skorzystały ze szkoleń i innych form kształcenia. 

– 8.000 – pomogliśmy tylu firmom zrealizować swoje cele

Pandemia, czas po jej zakończeniu, jak również obecna sytuacja w Ukrainie spowodowały wzrost zainteresowania MŚP ofertą Funduszu Górnośląskiego SA znacząco umacniając pozycję w branży finansowej regionu województwa śląskiego, które charakteryzuje się najszybszą dynamiką rozwoju na tle innych regionów Polski. Atrakcyjna oferta pozwala na ciągły rozwój Spółki angażującej się w coraz to większą pomoc dla przedsiębiorców prowadzących działalność w tym trudnym czasie. 

„Naszym celem jest wzmocnienie dialogu między lokalnymi przedsiębiorcami z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej oraz przedstawicielami świata nauki, celem znoszenia barier rozwoju na Śląsku.” – Wiceprezes Łukasz Oprawski. 

Fundusz Górnośląski różniąc się od banków, daje możliwość otrzymania środków finansowych na preferencyjnych warunkach. Priorytetem Spółki jest oferowanie produktów rozwijających dla przedsiębiorców. 

„Po pandemii, kiedy zaczynamy wracać do normalnej rzeczywistości mamy projekty „InterSilesia” oraz „Global Silesia”, z którymi chcemy jak najszerzej dotrzeć do śląskich przedsiębiorców, dlatego że dają możliwość wyjścia z tej strefy po-covidowej, otwierając okno na świat. Wprowadziliśmy szerokie działania związane z pomocą w covidzie przedsiębiorcom.” – Wiceprezes Jacek Miketa.

Skip to content