Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

W trosce o Polaków Grupa Enea dba o bezpieczeństwo energetyczne kraju – wypowiedź ekspercka Enea S.A.

Wypowiedź ekspercka

Grupa Enea, wicelider rynku energetycznego w zakresie produkcji energii, jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo energetyczne państwa. Firma jest zaangażowana w transformację energetyczną, inwestuje w rozwój sieci dystrybucyjnej, odnawialnych źródeł energii oraz technologii zapewniających stabilne dostawy energii w akceptowalnych społecznie cenach.

Grupa Enea, jako jeden z filarów krajowego rynku energetycznego, we współpracy z rządem wzmacnia bezpieczeństwo Polski. Jednym z najważniejszych zadań firmy jest zagwarantowanie 2,7 mln odbiorcom bezpiecznych i stabilnych dostaw energii. By sprostać temu wyzwaniu Grupa inwestuje każdego roku przeszło miliard złotych w modernizację i rozbudowę sieci energetycznej, a także rozwój OZE. Równolegle wspiera Rządową Tarczę Solidarnościową, by chronić Polaków przed drastycznymi podwyżkami cen wynikającymi m.in. z agresji Rosji na Ukrainę. Tylko w I kwartale tego roku na zamrożenie cen energii Grupa przeznaczyła blisko miliard złotych. Działania Enei dają jej klientom niezbędne do codziennego funkcjonowania poczucie bezpieczeństwa.

Nowoczesna sieć energetyczna gwarantem bezpieczeństwa energetycznego

Grupa Enea konsekwentnie modernizuje i unowocześnia swoją sieć dystrybucyjną na terenie północno-zachodniej Polski. Priorytetem jest zagwarantowanie klientom bezpiecznych i stabilnych dostaw energii, ale także zwiększanie potencjału sieci do przyłączania nowych odnawialnych źródeł energii. Nowoczesna sieć energetyczna jest bowiem jednym z najważniejszych elementów transformacji energetycznej Polski. W tym celu modernizowane są kilometry sieci, budowane i modernizowane Główne Punkty Zasilające oraz wdrażane nowoczesne systemy do zarządzania przepływem energii.
Tylko w I kwartale 2023 r. Enea Operator zakończyła kilka ważnych zadań inwestycyjnych w województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim. W najbliższych miesiącach zakończonych zostanie kilka innych projektów. Wszystko dzięki konsekwentnej realizacji planu inwestycyjnego, w ramach którego rocznie w Grupie przeznaczanych jest ponad miliard złotych na inwestycje w obszarze dystrybucji. W 2022 r. było to ponad 1,4 mld zł, plan na 2023 r. zakłada wydatki na poziomie 1,8 mld zł.

Przyłączanie nowych źródeł OZE

Nieustannie modernizowana i coraz nowocześniejsza sieć dystrybucyjna Enei Operator już dziś jest przygotowana na przyłączenie kolejnych mocy OZE. Obecnie na obszarze działania spółki przyłączonych jest ponad 158 tys. źródeł o łącznej mocy przeszło 4,7 GW. W samym 2022 r. spółka przyłączyła prawie 42 tys. OZE o mocy ponad 1,1 GW. Aktualnie wydano warunki o przyłączenie do sieci ponad 6,7 GW nowych źródeł OZE. Każda nowa inwestycja spółki zwiększa możliwości sieci, umożliwiając odbiorcom korzystanie z energii elektrycznej wytworzonej w lokalnych źródłach OZE.

Bezpieczeństwo to także edukacja

Troska o bezpieczną przyszłość, zaangażowanie w transformację sektora, dbałość o stabilne dostawy energii i jej dostępność – to główne działania realizowane przez Eneę i pokazane w kampanii „Enea w trosce o edukację dzieci i bezpieczeństwo energetyczne Polski”. Celem najnowszej kampanii Fundacji Enea jest zachęcanie najmłodszych odbiorców energii do zdobywania wiedzy o prądzie i bezpieczeństwie jego używania. Głównym bohaterem kampanii jest Krzyś Elektryk, który prowadzi dzieci do wielu fascynujących miejsc, zapoznaje z faktami, zabawami i nowymi słowami. Pomaga odpowiadać na pytania: skąd się bierze prąd w gniazdku? Jak wysokie są wiatraki, które go produkują? I co to właściwie znaczy: oszczędzać energię? O tak istotnych kwestiach, jak: bezpieczeństwo energetyczne, alternatywne źródła energii, ochrona środowiska, oszczędzanie i rozważne korzystanie z urządzeń należy edukować już od najmłodszych lat. Wiedzę o najważniejszych zagadnieniach dotyczących energii najmłodsi mogą zdobywać na stronie bystrzakienea.pl.

Skip to content