Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

O chorobach serca na I Forum Ochrony Zdrowia (19 – 20 czerwca 2023, Pałac Wąsowo)

Forum Ochrony Zdrowia Najnowsze informacje

Na I Forum Ochrony Zdrowia miejsce miał panel o tytule „Choroby serca – niewidzialna epidemia XXI wieku”.

Moderator:

Aleksandra Kurowska – Prezes Zarządu, Cowzdrowiu.pl, Polska

Uczestnicy:

Tomasz Hryniewiecki – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Kardiologii, Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Polska

Zygmunt Kaliciński, Prezes, Fundacja Dla Transplantacji – Zostaw Serce Na Ziemi, Polska

Waldemar Kraska – Wiceminister, Ministerstwo Zdrowia, Polska

Przemysław Mitkowski – Prezes, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polska

Piotr Ponikowski – Rektor, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska

Podczas I Forum Ochrony Zdrowia odbyło się wiele interesujących paneli, w tym dotyczący zagadnień kardiologii panel dyskusyjny „Choroby serca – niewidzialna epidemia XXI wieku”. Choroby te powodują najwięcej zgonów w Polsce. Według panelistów niewydolność serca odpowiada za największą liczbę hospitalizacji. Dla systemu ochrony zdrowia oznacza to gigantyczne koszty. 

Zdrowotny dług post-pandemiczny w kardiologii zmusił wszystkich do szybkiego działania. Według Prof. Hryniewickiego na Krajową Sieć Kardiologiczna przeznaczono już prawie 3 mld zł. W jej ramach zrealizowano m.in. program KOS-zawał, czyli całościowy program opieki i rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego, który po pilotażu będzie wprowadzany w całej Polsce. W tej chwili dostępem do programu objęta jest ponad połowa populacji kraju. To kamień milowy w krajowym programie przeciwdziałającym chorobom krążenia. Podejmowane działania mają zmniejszyć kolejki do kardiologa, docelowo wizyta ma to zostać zapewniona w mniej niż miesiąc. Ma w tym pomóc szerokie wykorzystanie przychodni i ambulatoriów przyszpitalnych. 

Paneliści podkreślali, że sieć kardiologiczna była wprowadzona z myślą o lekarzach rodzinnych w ramach POZ. To dobre narzędzie, bezpieczne dla pacjenta, jak i dla lekarza. Jest to niezwykle istotna oferta, szczególnie w miejscowościach oddalonych od głównych centrów miejskich. Pacjent powinien być leczony w ośrodku możliwie najbliższym i możliwie najlepszym.  Prof. Mitkowski podkreślił, że nie mówimy tutaj o profilaktyce, mówimy o leczeniu osób zdiagnozowanych. Tymczasem przeszło 90% epizodów naczyniowych można wyeliminować profilaktyką. Pozostałe czynniki sukcesu, to farmakologia, rozwiązania systemowe, badania genetyczne dla oceny ryzyka pacjentów, a także inwestycje w kadry. 

Nie możemy zapominać o inwestowaniu w nowe technologie i ich wprowadzenie do katalogu świadczeń gwarantowanych. Monitorowanie pacjentów będzie rozszerzane. Ośrodki z programu KOS-zawał mogą poszerzać swój zakres działań.  Wprowadzone zostaną standardy z minimami, które powinny być powszechne. Cel terapeutyczny to 55% cholesterolu LDL.  Wprowadzane rozwiązania systemowe będą rozwiązaniami długoletnimi, gdyż są dobre dla pacjentów. 

Paneliści zgodzili się, że w prewencji kardiologicznej brakuje stałych programów edukacyjnych. Minister Kraska przypomniał, że cofając się w czasie o dwa lata, Ministerstwo nie zajmowało się tylko Covidem. Kontynuowanych było wiele programów, jak m.in. sieć onkologiczna. To na jej wzór postanowiono wprowadzić podobny program kardiologiczny. Po pilotażu na Mazowszu projekt zostaje poszerzony na kolejne regiony naszego kraju. 

Pacjent nie musi mieć zawsze pierwszej wizyty u kardiologa, najpierw może to być konsultacja z rodzinnym lekarzem POZ. Należy wypracować model efektywny dla zdrowia pacjenta, ale także taki, żeby środki były wydawane racjonalnie. Zdaniem panelistów całe środowisko musi zaangażować się w walkę z mitami, takich jak np. bagatelizowanie objawów kardiologicznych, w tym np. nadciśnienia. To nie lekarze są odpowiedzialni za zdrowie pacjenta, ale on sam. Rozmawiajmy o kardiologii, żeby weszła na inne tory niż jeszcze kilka lat temu. To muszą być stałe działania, promujące wiedzę na temat czynników ryzyka. Wciąż ponad 20% Polaków pali tytoń, to musi się zmienić.  Palą osoby coraz młodsze. Ponad 65% osób w wieku 18-25% miała styczność z e-papierosem. To musi się zmienić, nie tolerujmy palaczy wokół nas.

Skip to content