Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Forum Ekonomiczne łączy siły z think tankiem Geocase

Informacja prasowa Najnowsze informacje

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu, zawarła porozumienie o współpracy z czołowym gruzińskim think tankiem Geocase. 

Przedmiotem porozumienia jest współpraca instytucjonalna w obszarze organizowania wspólnych wydarzeń, seminariów i dyskusji; prowadzenie wspólnych badań i projektów; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, oraz działania na rzecz wspierania i promowania współpracy między Polską i Gruzją. Kaukaz Południowy jest także przedmiotem dyskusji, które odbywają się na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. W 2022 r. udział w tym wydarzeniu wziął m.in. Wiceminister Spraw Zagranicznych Gruzji Aleksander Chwtisiaszwili. 

„Podpisane memorandum przewiduje konkretną współpracę w ramach przygotowania Forum Ekonomicznego w Gruzji – wspólnego projektu Geocase i Banku Gruzji. Na wydarzeniu, które odbędzie się w Gruzji, Forum Ekonomiczne będzie reprezentowane jako partner wydarzenia. Jak wiadomo, przeprowadziliśmy już dwie dyskusje na wysokim szczeblu w ramach tego projektu, a kolejna rozmowa zostanie ogłoszona w najbliższym czasie. Równocześnie, uwzględniając polskie doświadczenia, rozpoczniemy prace nad organizacją dużego Forum Ekonomicznego, które odbędzie się w tym roku w Gruzji. W tym też celu w dniach 6-7 marca 2023 r. udam się do Polski w celu wzięcia udziału w spotkaniach z organizatorami Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W ramach porozumienia zakładamy także organizację różnego rodzaju wspólnych wydarzeń” – zaznaczył George Abashishvili, Dyrektor ds. polityki gospodarczej Geocase.

„Podpisanie porozumienia stanowi znaczący krok w kierunku nawiązania współpracy pomiędzy Instytutem Studiów Wschodnich, organizatorem Forum Ekonomicznego, a czołowym gruzińskim think tankiem Geocase. Co roku przedstawiciele Gruzji przyjeżdżają do Karpacza by wziąć udział w największej konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej, podczas której omawiane są nasze wspólne problemy – w szczególności polityka zagraniczna, bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy. Forum Ekonomiczne jest mocno zaangażowane w działania na rzecz dzielenia się swoim doświadczeniem z think tankiem Geocase. Warto przypomnieć, że Polska mocno wspiera europejskie i transatlantyckie aspiracje Gruzji. Dlatego nasze partnerstwo instytucjonalne ma duży potencjał pogłębienia wzajemnej współpracy obu krajów.” – stwierdził Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Porozumienie o współpracy zostało zawarte w dniu 10 stycznia br. Podpisy pod porozumieniem złożyli Jerzy Bochyński, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, oraz Viktor Kipiani, prezes think tanku Geocase. 

Skip to content