Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Europejskie Forum Ratownictwa Medycznego forumEMS.eu w Szklarskiej Porębie!

Najnowsze informacje Projekty

Już 18 maja rozpocznie się Europejskie Forum Ratownictwa Medycznego forumEMS.eu w Szklarskiej Porębie!

Eksperci z zakresu ratownictwa jak i przedstawiciele podmiotów leczniczych będą prowadzić przez 3 dni dyskusję mającą na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy ochrona zdrowia potrzebuje ratownictwa medycznego?

Kondycja funkcjonowania opieki zdrowotnej jest widoczna w systemie ratownictwa medycznego. Postawiona na początku teza o znalezieniu właściwego miejsca w systemie ochrony zdrowia dla ratownictwa medycznego to punkt wyjścia całego wydarzenia.

Pierwsze pogotowia ratunkowe powstały w XIX wieku, a ich powstanie było pokłosiem zachodzących zmian, w tym pojawiających się pożarów, katastrof i wojen. Ostatnie lata pokazują, że sytuacja wciąż ulega dynamicznym zmianom i potrzebuje odpowiedzi na zachodzące zmiany. COVID-19 jak i obecnie trwająca wojna w Ukrainie są impulsem do rozmów, w którą stronę zmierzamy.

Podczas 3-dniowego wydarzenia liczni eksperci poruszą również aspekty związane zarówno z bieżącymi problemami, jak i perspektywą rozwoju systemu ochrony zdrowia poprzez ratownictwo medyczne. Dlatego wśród zaproszonych uczestników i panelistów znaleźli się przedstawiciele biznesu, samorządu, a także liderzy nowych technologii w ratownictwie medycznym oraz ci, którzy mają w sobie potencjał innowacyjnego zarządzania w ochronie zdrowia. Organizatorzy poruszą przy tym kwestie wolontariatu i fundraisingu, jako możliwych form społecznego zaangażowania w ratownictwo obywatelskie. Przedstawiciele europejskiego ratownictwa medycznego będą debatować nad współpracą międzynarodową, a eksperci z mediów społecznościowych przedstawią swój punkt widzenia na ingerencję internetu w dotarcie do klientów, pacjentów ale i dysponentów.

Wydarzenie wyłoni Liderów Ochrony Zdrowia, którzy mocą kapituły otrzymają wyróżnienia w kategoriach: zarządzanie, innowacje oraz inspiracje.

Organizatorami wydarzenia są: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (Forum Ekonomiczne), jak i Europejskiej Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej. Partnerami wydarzenia jest Polska Organizacja Ratownicza, Powiat Karkonoski oraz Instytut Karkonoski.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Magazyn Na Ratunek.

Wieloletnie doświadczenie Pracodawców Ratownictwa Medycznego uczy, że ich bieżące problemy na znacznie większą skalę przekładają się następnie na cały system ochrony zdrowia. Dlatego warto wykorzystać te doświadczenia i spojrzeć na cały system ochrony zdrowia właśnie z perspektywy ratownictwa medycznego.

Tym bardziej nie może Państwa tutaj zabraknąć.

Skip to content