Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Inwestycje infrastrukturalne w Samorządach. Fundusze europejskie i krajowe w walce o rozwój komunikacyjny regionów.

Europejski Kongres Samorządów Panele

Dyskusję rozpoczął moderator poseł Cezary Grabarczyk, podkreślając rolę inwestycji w rozwiązywaniu problemów miejskich oraz zwracając uwagę na spadek inwestycji w ostatnich latach w Polsce. Jako pierwszy, głos zabrał dyrektor Marcin Borek z PFR, podkreślił potrzebę tworzenia platform, dzielenie się wiedzą oraz skupiania się także na projektach m.in. z obszaru ciepłownictwo.

Następnie głos zabrał starosta kielecki Mirosław Gębski, podkreślając iż w ramach prowadzonych inwestycji w powiecie korzysta się głównie ze środków własnych i krajowych, a inwestycje w infrastrukturę drogową w obecnej kadencji  wyniosły już ponad 190 mln, będąc krajowym liderem krajowym w pozyskiwaniu środków na inwestycję. W swojej wypowiedzi wskazał także na istotę współpracy z gminami, kwestia konkretnych inwestycji. Jako główny cel inwestycji w regionie wskazał budowę dróg i zachowywanie zabytków.

Jako kolejny głos zabrał wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, w swojej wypowiedzi podkreślił, iż inwestycje drogowe pomimo wielu lat ich przeprowadzenia wciąż są bardzo czasochłonnym i skomplikowanym procesem. Odniósł się on także do problemu galopującej inflacji i jego negatywnego wpływu na proces przeprowadzania inwestycji nie tylko drogowych, a także potrzeby finansowania inwestycji i pozyskiwania środków unijnych.

Jako ostatni głos zabrał poseł Mirosław Suchoń, odpowiadając na pytanie moderatora jak zaradzić problemowi inflacji przy inwestycjach. Zwrócił uwagę na potrzebę waloryzacji kontraktów tych zawartych na krótsze okresy ze względu na bardzo szybo rosnące ceny materiałów budowlanych. Jako minusy takiego rozwiązania wskazał kwestię wyższych wydatków samorządów i budżetu państwa. Mirosław Suchoń podkreślił także potrzebę zmiany finansowania samorządów i ich mniejsze wpływy wynikające z rozwiązań programu Polskiego Ładu. Dyskusja o problemie inwestycji powinna być prowadzona w perspektywie kilkunastu lat. Należy także odmrozić środki z funduszu odbudowy, w jego ocenie kwestie polityczne bieżące stoją ponad kwestie racji stanu.

Paneliści na koniec zgodzili się co do potrzeby dodatkowego finansowania inwestycji dla samorządów.

Skip to content