Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Posiedzenie Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia – nakreślono kluczowe kierunki

Forum Ochrony Zdrowia

18 maja 2022 w Sali Kolegialnej gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia 2022 roku, które już od 13 lat jest nieodzownym elementem Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Grono Rady tworzą przedstawiciele szeroko pojętego sektora medycznego: Ministerstwa Zdrowia, lekarzy, dyrektorów placówek medycznych, ekspertów z dziedziny ochrony zdrowia oraz firm związanych bezpośrednio z działalnością na rzecz zdrowia.

Dyskusje w gronie ponad 50 Ekspertów przebiegały dynamicznie z dużym zainteresowaniem i aktywnością uczestniczących. Członkowie posiedzenia rekomendowali wprowadzenie do dyskusji podczas Forum Ekonomicznego tematów, które wymagają natychmiastowej interwencji i właściwych działań podkreślając rolę profilaktyki, innowacji, reform systemu oraz problemu braków kadrowych w sektorze medycznym.

Podczas obrad, Minister Zdrowia Adam Niedzielski podkreślił dwa zagadnienia, które powinny wymagać szczególnej uwagi przy merytorycznej koncepcji programowej Forum: efektywne wydatkowanie funduszy oraz ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Minister Zdrowia przyjął zaproszenie na Forum Ochrony Zdrowia, które odbędzie się w dniach 6-8 września 2022 r. w Hotelu Gołębiewskim w Karpaczu.

Skip to content