Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

„Rola instytucji kultury w budowaniu kapitału społecznego” – panel dyskusyjny podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Forum Ekonomiczne Najnowsze informacje

Czy budowanie i wzmacnianie kapitału społecznego powinno być misją instytucji kultury? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy panelu dyskusyjnego podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Instytucje kultury w coraz większym stopniu stają się aktywnymi uczestnikami życia społecznego w środowiskach lokalnych. Dzieje się tak zarówno w małych środowiskach jak i dużych miastach. Za sprawą takich programów jak np. Dom Kultury+ lokalne domy, ośrodki i centra kultury w coraz bardziej świadomy sposób budują relacje ze swoim otoczeniem. Można się jednak zastanawiać, czy takie podejście nie grozi instrumentalizacją kultury.

W panelu dyskusyjnym „Rola instytucji kultury w budowaniu kapitału społecznego” wzięli udział: publicysta tygodnika „Polityka”, Edwin Bendyk; Dyrektor Generalny Strefy Kultury Wrocław, Krzysztof Maj; Pełnomocnik ds. Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej, Anna Świętochowska oraz reporter, autor książki „Zapaść. Reportaże z mniejszych miast”, Marek Szymaniak. Rolę moderatora w dyskusji pełnił dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu, Paweł Kamiński.

Paneliści zgadzali się w kwestii potrzeby budowania kapitału społecznego przez instytucje kultury. – Budowanie relacji i kapitału społecznego musi być wpisane w strategie instytucji kultury – powiedziała Anna Świętochowska, która w debacie reprezentowała środowisko niezależnych ekspertów doradzających organizacjom. Podkreśliła również różnicę w dostępie do kultury pomiędzy dużymi  i małym ośrodkami.

Na ten sam problem zwracał uwagę Marek Szymaniak: – W mniejszych miejscowościach potrzeba poszukiwać kultury poza swoim miejscem zamieszkania. Często brakuje tam dodatkowej oferty kulturalnej.

Edwin Bendyk wspomniał o radykalnej zmianie instytucji kultury w ostatnich latach. Jako przykład organizacji, która dopasowała się do tych zmian podał Teatr Powszechny w Warszawie. – Zachodzi teraz potrzeba dopasowania kultury do sytuacji społecznej, do obecnych trendów. Angażowanie młodych w działanie instytucji kultury może napędzać ich rozwój.

– Ufajmy naszym odbiorcom, jeśli oni nam ufają – powiedział Krzysztof Maj, wskazując na znaczenie relacji instytucji kultury z ich gośćmi. Na koniec panelu uczestnicy doszli do wspólnego wniosku, że zwasalizowanie instytucji kultury, ich polityczna zależność nigdy nie będą służyć budowaniu kapitału społecznego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Skip to content