Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Rozwój i bezpieczeństwo gmin powinny oprzeć się o OZE

VIII Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

Myśląc o rozwoju Polski na poziomie gminy i powiatu nie możemy pominąć inwestycji w infrastrukturę energetyczną opartą o jednostki wytwórcze OZE. Model polskiej energetyki oparty o źrodła konwencjonalne w następnych dziesięcioleciach będzie się zmieniał, podobnie jak zmienia się miks energetyczny, w którym coraz większą rolę odgrywa energia pozyskana z wiatru i słońca. 

Rozwój „Polski gminnej” 

Odchodzenie od paliw kopalnych to nie tylko zmiana w obszarze źródła, z którego pozyskujemy energię. Zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym to także zmiana modelu gospodarczego Polski. Beneficjentami wpływów podatkowych i korzyści pozapodatkowych z energetyki opartej na węglu jest kilka ośrodków miejskich. 

Zmiana myślenia o energetyce na korzyść zielonych, rozproszonych po całym kraju mocy wytwórczych, to szansa dla rozwoju „Polski gminnej”. To także nadzieja na to, że wpływy podatkowe do budżetu będą wędrowały do setek mniejszy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie całego kraju. Taka sytuacja z pewnością przełoży się na ich zdolność do agregacji środków z Unii Europejskiej, wzrost inwestycji w infrastrukturę oraz edukację, a także zdrowie czy sport. Rozwój OZE oznacza także wpływy do budżetów właścicieli gruntów, na których powstają farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. 

Dlatego tak ważne jest, aby w obliczu zmieniającego się otoczenia legislacyjnego, inwestorzy energetyczni i samorządy wypracowali wspólny model rozwoju inwestycji. Wszystko po to, by bez przeszkód pracować dla lokalnych społeczności oraz dostarczać czystą energię dla milionów Polaków. 

Krok w dobrą stronę 

Liberalizacja tak zwanej „ustawy odległościowej”, to  krok w kierunku budowania zdrowego, czystego otoczenia oraz w drodze do rozwoju finansowego, gospodarczego i infrastrukturalnego gmin wiejskich oraz mniejszych gmin miejskich. Istotną rolę w procesie inwestycyjnym odgrywa jakość współpracy między inwestorami a samorządami na poziomie gminy i powiatu. Rzetelne przygotowywanie dokumentów ze strony inwestora, szybkość podejmowania decyzji przez władze samorządowe oraz współpraca w oparciu o partnerski dialog między stronami gwarantują nieskrępowany rozwój energetyki opartej o OZE. 

Bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne  

Warto zaznaczyć, że rozwój odnawialnych źródeł to nie tylko wpływy budżetowe do gmin, ale także gwarancja bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego Polaków. Aktualna sytuacja geopolityczna pokazała, jak niebezpieczne jest oparcie energetyki o importowane paliwa kopalne. Rozproszone, zielone źródła oparte o niewyczerpane zasoby naturalne – jakimi są słońce i wiatr – to dziś jedyna gwarancja nieprzerwanych dostaw energii do odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych oraz samorządów w najkorzystniejszej na rynku cenie.  

Skip to content