Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Wypowiedź ekspercka: Monika Pintal-Ślimak

FOZ w Karpaczu Kadry

Szanowni Państwo,

mija rok, od kiedy Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych powierzył mi pełnienie zaszczytnej funkcji Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, samorządu zaufania publicznego, zrzeszającego 18 tys. diagnostów laboratoryjnych. 

Priorytetem VI kadencji KRDL jest współpraca z samorządami zawodów medycznych, organizacjami pacjenckimi oraz administracją publiczną, w szczególności przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej. Misją tej kadencji jest też podniesienie rangi zawodu diagnosty laboratoryjnego, a także współpraca i działania na rzecz wzmocnienia roli medycyny laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia. 

W sposób szczególny zwracamy dziś uwagę na trzy kluczowe obszary. To:

  1. respektowanie zasad współpracy z  partnerami społecznymi w ramach procesu legislacyjnego;
  2. wprowadzenie do systemu prawnego pojęcia porady diagnostycznej jako świadczenia medycznego;
  3. dofinansowanie badań diagnostycznych i nadanie jakości i bezpieczeństwu w opiece zdrowotnej strategicznego znaczenia w wieloletniej perspektywie.

Ostatnie miesiące były miesiącami wielu istotnych zmian nie tylko w życiu społeczno-politycznym, ale także w obszarze diagnostyki laboratoryjnej. Z ekspertami Izby braliśmy czynny udział w opiniowaniu rozwiązań legislacyjnych, zwracając uwagę, że sposób procedowania niektórych projektów aktów prawnych może być uznany za naruszający ustawowo wymaganą procedurę opiniowania. Jesteśmy jednak przekonani, że w dialogu możemy wypracować wspólnie rozwiązania, które przyczynią się do poprawy efektywności systemu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów. 

Zachęcam Państwa do kontaktu i śledzenia informacji o podjętych przez nasz samorząd aktywnościach legislacyjnych, konferencyjnych i  medialnych. 

Monika Pintal-Ślimak
Prezes KRDL

Skip to content