Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Jak dzięki programom finansującym zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa w jednostkach administracji publicznej

Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

Nie trzeba nikogo przekonywać, że najważniejsze wyzwania stojące przed jednostkami administracji publicznej związane są z dziś cyberbezpieczeństwem. Szczęśliwie pojawiło się sporo inicjatyw centralnych, które mogą zapewnić finansowanie takich przedsięwzięć, jak np. Program Cyfrowa Gmina. Analogiczne programy są organizowane również dla jednostek ochrony służby zdrowia.

Poziom bezpieczeństwa cyfrowego jest tak wysoki jak jego najsłabsze ogniwo. Już dawno przestaliśmy rozumieć je jako ochronę przed wirusami. Najczęstsze incydenty dotyczą ataków typu ransomware połączonych z żądaniami okupu. O ile duże podmioty, dysponujące odpowiednią infrastrukturą tworzenia kopii zapasowych i poziomem kompetencji, potrafią poradzić sobie z tym problemem, o tyle mniejsze jednostki narażone są na utratę danych, straty finansowe oraz niejednokrotnie, utratę swoich możliwości operacyjnych i przerwę w działaniu urzędu. Wyzwaniem jest opracowanie i zaplanowanie wydatków w taki sposób, aby spełnić standardy bezpieczeństwa, mając do dyspozycji programy przewidujące alokacje środków w wysokości kilkuset tysięcy złotych.

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa to zagwarantowanie ciągłości działania, w tym profesjonalnej architektury systemów informatycznych, zapewniającej bezpieczeństwo na poziomie infrastruktury fizycznej, narzędziowej i aplikacyjnej oraz posiadanie profesjonalnego środowiska i polityk tworzenia kopii zapasowych.

Integrated Solutions ma duże doświadczenie w obsłudze incydentów w jednostkach administracji samorządowej i instytucjach ochrony zdrowia. Przygotowaliśmy architekturę referencyjną, która jest dostosowana do mniejszych i średnich jednostek. Nasz projekt spotkał się z zainteresowaniem i aprobatą organów nadzorujących na szczeblu rządowym.

Architektura referencyjna wspiera jednostki administracji samorządowej dotknięte skutkami ataków hakerskich różnego typu. Założeniem jest jak najszybsze uruchomienie podstawowych usług informatycznych, o ile to możliwe drogą zdalną. Projekt przedstawia różne warianty budowy infrastruktury IT, co rzutuje na konkretne parametry rozwiązania takie jak: moc obliczeniowa serwerów, ilość pamięci RAM, ilość i rodzaj przestrzeni dyskowej, rodzaj dodatkowego oprogramowania oraz parametry urządzeń sieciowych itp.

Zachowanie standardów architektonicznych umożliwia współpracę jednostek publicznych miedzy sobą, ułatwia współdzielenie zasobów, kompetencji, polityk bezpieczeństwa lub świadczenia wzajemnie usług odmiejscowionego backupu lub środowisk disaster recovery.

Inwestycja w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego powinna być poprzedzona głęboką analizą i przygotowaniem projektu docelowego środowiska. Integrated Solutions, jako doświadczony partner technologiczny instytucji publicznych, ma gotową, skalowalną architekturę referencyjną w wariantach dedykowanych podmiotom różnej skali – gminom, szpitalom oraz innym jednostkom samorządowym. Chętnie podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami i wypracowaną koncepcją cyberbezpieczeństwa.


Adam Szulc, Dyrektor Rynku ICT Sektora Publicznego

Integrated Solutions

[email protected]

Skip to content