Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Podsumowanie, Czwartkowe Forum SGH: Energetyka alternatywna

Czwartkowe Forum SGH

3 marca o godz. 13.30 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH. W dyskusji udział wzięli Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych oraz dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH
z Katedry Geografii Ekonomicznej SGH.

Wobec rosnących cen surowców energetycznych, zwiększa się zainteresowanie alternatywnymi sposobami zasilania gospodarki. Ograniczenia emisji i droga do zero emisyjności wymagać będzie nie tylko odejścia od paliw kopalnych,
ale również wykorzystania alternatywnych źródeł energii, tj. biomasa, paliwo z odpadów, wodór oraz inne biogazy. Czy Polska jest przygotowana do wykorzystywania paliw alternatywnych w szerokim zakresie?

Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH rozpoczął Czwartkowe Forum SGH od pytania dotyczącego czy zawsze energetyka alternatywna jest tożsama z energetyką ekologiczną?

dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH, Katedra Geografii Ekonomicznej SGH zaznaczyła, że zazwyczaj są to pojęcia blisko ze sobą występujące. Jednak w przypadku wytwarzania energii z paliw kopalnych nie możemy mówić o ekologicznej energii. Innowacyjność, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, który silnie jest skorelowany z ogólnym poziomem  zaawansowania technologicznego poszczególnych gospodarek to impuls do zwiększania i ulepszania procesów produkcyjnych.

Nasza perspektywa zmieniła się diametralnie na przestrzeni ostatnich 8 lat. Zrozumieliśmy więcej jak mało mamy czasu, aby dokonać zmian. Kolejny już 6 raport IPCC stawia świat w coraz mniej komfortowej sytuacji – życie na naszej planecie może być niemożliwe do prowadzenia jak dotychczas już wkrótce. Dlatego też odchodzimy od paliw niskoemisyjnych na rzecz paliw zeroemisyjnych. Obecnie najpopularniejsze paliwo – energia elektryczna, była popularna już przeszło 100 lat temu, ze względu jednak na brak postępu technologicznego to silniki spalinowe zdominowały transport.

Czy grozi nam kryzys energetyczny jako pochodna wojny na Ukrainie?

Nie możemy wykluczyć takiego scenariusza, ale jest on mało prawdopodobny. Rosyjska gospodarka nie jest zdywersyfikowana, szczególnie zależna od wodorów w okresie wojny nie będzie mogła sobie pozwolić na odcięcie dostaw, zaznaczyła dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH, Katedra Geografii Ekonomicznej SGH. Drugi scenariusz, w którym to Unia Europejska w ramach sankcji ogranicza import węglowodorów nie może być wykluczony i wiąże się z co najmniej chwilowym szokiem energetycznym.

Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych odpowiedział, że musimy się mierzyć z konsekwencjami energetycznymi niebywałej agresji na Ukrainę ze strony Rosji. Może dojść do przewartościowania podobnego jak w Polsce w obszarze dywersyfikacji gazu. Inne europejskie państwa, w tym Niemcy mogą pójść śladem Polski. Słowo „dywersyfikacja”, które było do niedawna sloganem ekonomicznym może wreszcie zyskać na wartości. Polska jest przygotowana na problemy wynikające z importu gazu ze strony Rosji, natomiast nie jest w pełni na to przygotowana.
W krótkoterminowej perspektywie będzie to prowadziło do szoku, chociaż teraz w związku z wiosną i nadchodzącym latem nasze potrzeby energetyczne będą mniejsze. Czekamy na realizację projektów zwiększających rozproszenie naszego miksu energetycznego.

Jakie są największe bariery w rozwoju paliw alternatywnych?

W obszarze transportu bariery są związane z rynkami, które dopiero się rodzą. Na rynkach wyżej rozwiniętych niż Polska, poszczególne kraje były w stanie sobie radzić z naszymi obecnymi wyzwaniami. W Polsce obecnie jest 20 mln pojazdów, chcemy aby było ich kilkanaście milionów, obecnie jest ich ponad 20 000, jeszcze kilka lat temu było ich jednak zaledwie kilkaset. Stały się bardziej powszechne, natomiast dalej oczekujemy na rozwój technologicznych zmniejszający koszty
i zrównujące z ich spalinowymi odpowiednikami. W 2016 r. przejazd z jednego końca kraju na drugi był przygodą. Dzisiaj średnia dla ponad 200 modeli elektrycznych dostępnych w Polsce to 400 km. Zbliżamy się do momentu, w którym taki samochód będzie dysponował podobnym zasięgiem przy niższych kosztach eksploatacji i zbliżonej cenie zakupu.

Nic tak nie działa na potencjalnych konsumentów jak koszty wyjściowy w postaci ceny oraz inne zachętę, za ten obszar odpowiada państwo. Zaproponowane w Polsce formy wsparcia będą bodźcami, które pozytywnie wpłyną na ilość rejestrowanych pojazdów elektrycznych podkreśliła dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH, Katedra Geografii Ekonomicznej SGH.

W pozostałych obszarach transportu jak fracht, transport lotniczy, czy kołowy ciężarowy możliwości elektryfikacji są na razie ograniczone. W tym kontekście coraz częściej mówimy o wodorze jako paliwie przyszłości – odpowiedziała dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH.

W ramach tradycyjnie kierowanych przez uczestników pytań do siebie dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH. spytała o to, czy na rynku będzie miejsce do wykorzystania innych rodzajów paliw jak gaz, wodór czy biopaliwa.

Obecnie trudno na nie odpowiedzieć. Kilka lat temu gdy byliśmy zwolenikami elektryfikacji transportu indywidualnego wielu ludzi patrzyło z niedowierzaniem. O tym będzie decydował zbiór czynników jak: ekologia, ekonomia i skalowalność danego rozwiązania w danym segmencie rynku, tak aby realizować cele klimatyczne w oparciu o ekonomicznie uzasadnione przesłanki. Wodór jest doskonałym przykładem, określany mianem przyszłości, wciąż na nią czekający.

Jak z perspektywy ekonomicznej powinniśmy podchodzić do wyzwań związanych z transformacją, mając na celu osiągniecie celów zrównoważonego rozwoju – spytał Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

W obszarach gospodarki, w których nie będą zachodziły racjonalne przesłanki oparte na opłacalności to rola regulatora będzie kluczowa, jako podmiotu odpowiedzialnego za stymulowanie rynku.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych,
  • dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH, Katedra Geografii Ekonomicznej SGH.

Spotkanie odbyło  się w czwartek, 3 marca 2022 roku o godz. 13.30, na kanale SGH w serwisie YouTube. Zapraszamy do śledzenia kolejnych transmisji oraz zadawania pytań ekspertom online.


Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego, to cykl debat online na temat najważniejszych problemów gospodarczych, biznesowych i społecznych w kraju i na świecie. Jego celem jest zainicjowanie wymiany opinii na najbardziej istotne kwestie ekonomiczne pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki gospodarczej, omówienie aktualnych trendów i zjawisk gospodarczych, najistotniejszych wyzwań biznesowych oraz ich konsekwencji i skutków z perspektywy regionu, kraju, poszczególnych branż, przedsiębiorstw, jak również gospodarstw domowych.  Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, e-mail: [email protected].

Skip to content