Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Zdrowie jest najcenniejszą wartością – wypowiedź ekspercka firmy Roche Polska

Wypowiedź ekspercka

Portréfotózás Irma Veberic ügyvezetővel a Roche Magyarország Kft. budaörsi központjában

Zdrowie jest najcenniejszą wartością. Jest także fundamentem kapitału społecznego i dobrobytu gospodarczego.

W obliczu ogromu wyzwań, które stoją przed systemami opieki zdrowotnej na całym świecie, pytania o przyszłość opieki zdrowotnej padające podczas Forum Ekonomicznego są w pełni uzasadnione i ważne dla podejmowania właściwych działań na rzecz zrównoważonego i odpornego na kryzysy systemu ochrony zdrowia w Polsce.


Pewne jest to, że nie jest możliwie zapewnienie najwyższej jakości opieki zdrowotnej w pojedynkę. Podobnie – nie istnieją systemy ochrony zdrowia o nieograniczonych możliwościach finansowych, a większość państw i gospodarek zmagać się będzie z rosnącymi potrzebami starzejących się społeczeństw. Jaka jest rola odpowiedzialnego biznesu biofarmaceutycznego w opiece zdrowotnej? Jakie jest, a jakie mogłoby być zaangażowanie firm we współtworzenie i wdrażanie rozwiązań przesuwających nas w kierunku lepszej jakości, dostępnej i przekładającej się na dobrobyt społeczeństw opieki zdrowotnej?


W kierunku opieki personalizowanej

To ważne pytania, które stawiamy przed sobą także w Roche. Jako firma jesteśmy zdeterminowani, aby patrzeć na systemy opieki zdrowotnej znacznie szerzej, niż wynika to z naszej „tradycyjnie” zdefiniowanej roli jako producenta innowacyjnych rozwiązań w zakresie diagnostyki i leczenia, w tych obszarach, w których potrzeby pacjentów są nadal niezaspokojone. To właśnie połączenie pod jednym dachem działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnych terapii, nowoczesnej diagnostyko, zarządzania danymi, a także rozwiązań dla diabetologii sprawia, że mamy możliwości i zasoby, by wcielać w życie strategię opieki personalizowanej. Strategii, która ma na celu dopasowanie w najlepszy możliwy sposób odpowiedniego leczenia dla każdego pacjenta. To wdrażanie rozwiązań, które umożliwiają zarządzanie, monitorowanie i usprawnienie ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej pacjenta na każdym jej etapie, ale przede wszystkim – wydłużają i poprawiają jakość życia chorego.
W Roche wierzymy, że opieka zdrowotna może i powinna być w równym stopniu dostępna dla każdego pacjenta, niezależnie od regionu Polski, w którym mieszka. Dzięki wspólnym wysiłkom w zakresie diagnostyki i leczenia, nasza praca ma realne znaczenie nie tylko pacjentów, ale też dla całych rodzin i ich bliskich. Za każdym dzieckiem, które jest diagnozowane, stoją rodzice szukający pomocy, za każdym dziadkiem w trakcie leczenia, stoi rodzina, która może spędzać z nim więcej czasu. Poczucie realnego wpływu na życie i zdrowie w naszej codziennej pracy ma wymiar osobisty, ale także systemowy. Roche angażuje się bowiem w działania na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej i współtworzenia odpornego na kryzysy i stabilnego systemu ochrony zdrowia na wielu płaszczyznach.

Działalność innowacyjna i badania kliniczne w Polsce

Polska jest ważnym punktem na globalnej mapie inwestycji Roche w innowacje. Realizujemy wielomilionowe inwestycje w Polsce. Tylko w 2021 roku na działalność innowacyjną i badania kliniczne przeznaczyliśmy ponad 1 mld 348 mln złotych. W tym samym roku reinwestowaliśmy w Polsce 161% środków uzyskanych z refundacji i sprzedaży produktów. Jednocześnie Polska odgrywa znaczącą rolę w strategii rozwoju produktów terapeutycznych, uczestnicząc w większości międzynarodowych badań klinicznych Roche. W 2021 r. 25,4% badań klinicznych Roche odbywało się w Polsce. W ciągu roku o 35% zwiększyliśmy nakłady przeznaczane na badania kliniczne, które osiągnęły w 2022 r. wartość ponad 200 mln złotych.

W Polsce zlokalizowany jest także jeden z trzech największych hubów IT – Roche Informatics, który buduje, rozwija i utrzymuje rozwiązania informatyczne niezbędne do funkcjonowania ponad 90 000 pracowników Roche na całym świecie. Roche Informatics w Polsce pełni rolę strategicznego technologicznego hubu począwszy od R&D, poprzez produkcję i łańcuch dostaw, po rozwiązania używane przez lekarzy oraz pacjentów. W dwóch biurach w Warszawie i Poznaniu nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla zdrowia pracuje 550 ekspertów i ekspertek IT, którzy w codziennej pracy łączą technologię z innymi dziedzinami nauki, aby zmieniać na lepsze życie ok. 15 mln pacjentów na całym świecie. Roche w Polsce to wielodyscyplinarne środowisko pracy łączące specjalistów różnych dziedzin – farmacji, medycyny, biotechnologii i IT. W ramach dywizji – Pharma, Diagnostics, Diabetes Care i Informatics – Roche zatrudnia w Polsce ponad 1200 pracowników.

Każdego roku zwiększamy skalę wielomilionowych inwestycji w innowacje w Polsce, co pokazuje poziom naszego zaangażowania i silne skoncentrowanie na rozwoju innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych. Obok nakładów na inwestycje w działalność innowacyjną i badania kliniczne, chcemy w Polsce dzielić się wiedzą i doświadczeniem, by wspierać personalizowaną opiekę nad pacjentami. Wysokiej jakości opieka zdrowotna ma bowiem fundamentalne znaczenie dla sukcesu gospodarczego kraju. Tak definiujemy naszą rolę w ochronie zdrowia i sposób, w jaki działamy globalnie i lokalnie w Polsce.

Skip to content