Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

III Forum Słowacja-Polska już za nami. Czas na podsumowanie

Forum Słowacja-Polska Najnowsze informacje

dr Piotr Sieniawski

Po dwuletniej przerwie w dniu 15 czerwca 2022 r. odbyło się III Forum Słowacja-Polska w miejscowości Bardejovske Kupele na Słowacji, pod tematem przewodnim Współpraca – kluczem do dobrosąsiedzkich relacji i pomyślnej przyszłości. Celem wydarzenia było wzmocnienie relacji sąsiedzkich między Słowacją a Polską na poziomie lokalnym i państwowym, oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat wspólnych wyzwań na najbliższe lata.

Głównym gospodarzem wydarzenia był Region Preszowski (Prešovský samosprávny kraj), a współorganizatorem – Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Partnerami wydarzenia było Województwo Podkarpackie, Interreg Polska-Słowacja oraz Regionalne Centrum Doradztwa i Informacji w Preszowie. W wydarzeniu wzięło udział 250 gości z Polski i ze Słowacji, a transmisję wydarzenia on-line śledziło ok. 75 gości.

Wydarzenie otworzyli Przewodniczący Regionu Preszowskiego Milan Majersky; Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, Marszałek Marek Kuchciński.

„Forum jest miejscem, gdzie można pokazać konkretne rezultaty dobrego sąsiedztwa z Polską oraz uruchomić jeszcze bardziej ukierunkowaną pomoc dla naszych regionów przygranicznych. Tylko w poprzednim okresie programowania Interreg na naszym terytorium do różnych obszarów skierowanych zostało około 50 milionów euro. Największe korzyści odnieśliśmy w dziedzinie infrastruktury transportowej, bowiem Region wybudował drogi o długości ok. 78 km kosztem prawie 20 mln euro. Chodzi o istotne projekty, m.in. w dziedzinie turystyki, edukacji, odtwarzania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, które poprawiły jakość życia i uatrakcyjniły regiony” – zaznaczył Przewodniczący Milan Majersky.

Czytaj więcej: Milan Majerský, Przewodniczący Kraju Preszowskiego: wiele uczymy się od Polaków

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślił ważność spotkań osobistych po pandemii oraz w obecnych czasach toczącej się wojny na terytorium sąsiedniego kraju. „Efekt solidarności w okresie pandemii szybko przeniósł się na kryzys, który wiąże się z wojną na Ukrainie. Pomoc, którą okazywaliśmy naszym sąsiadom wypływała właśnie z idei solidarności” – podkreślił Marszałek Władysław Ortyl.

Czytaj więcej: Marszałek Władysław Ortyl: zależy nam na współpracy przedsiębiorców

„Chciałbym podkreślić, jak ważne znaczenie ma, szczególnie w obecnej sytuacji geopolitycznej, umacnianie współpracy między naszymi państwami, w kontekście całej Europy Środkowej. Widzimy bardzo wyraźnie, że nakładające się na siebie ogromne kryzysy, obejmujące cały świat, zachęcają nas do tego, żebyśmy myśleli bardziej lokalnie i utrzymali więzi, które są zrywane poprzez kryzysy gospodarcze, inflację, pandemię i wojny. Dlatego jestem przekonany, że siłami władz publicznych, naszych narodowych parlamentów, rządów, samorządów i innych instytucji powinniśmy dbać o to, żeby współpraca rozwijała się” – wskazał w przemówieniu wstępnym Marszałek Marek Kuchciński.

Czytaj więcej: Marszałek Marek Kuchciński na III Forum Słowacko-Polskim w Bardejowie

W ramach programu merytorycznego Organizatorzy przygotowali cztery panele dyskusyjne. Pierwszy panel dyskusyjny pt. Rezultaty i priorytety polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, był poświęcony doświadczeniom w obszarze realizacji projektów transgranicznych oraz wyzwaniom na przyszłość. W dyskusji zabrali głos: Milan Majersky, Przewodniczący Regionu Preszowskiego; Erika Jurinova, Przewodnicząca Regionu Żylińskiego; Dusan Velic, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji, Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej; Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego; Rafał Baliński, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej RP; oraz Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregionu Tatry. Panel moderował Stefan Bielak, przedstawiciel Stowarzyszenia Miast i Gmin Słowacji.

Drugi panel dyskusyjny poświęcony został wyzwaniom związanym z wydarzeniami, które miały miejsce na Ukrainie. Moderatorem panelu był Leszek Buller, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich. Głos w dyskusji zabrali Marszałek Marek Kuchciński, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP; Urszula Nowogórska, posłanka na Sejm RP oraz Wiceprzewodnicząca Grupy ds. Współpracy Polsko-Słowackiej; Jozef Lukac, deputowany do Parlamentu Republiki Słowackiej i Przewodniczący Komisji Administracji Publicznej i Rozwoju Regionalnego oraz Zita Plestinska, deputowana do Parlamentu Republiki  Słowackiej oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Europejskich.

Trzecia dyskusja panelowa dotyczyła wzmacniania infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-słowackim. Moderatorem panelu był Piotr Sieniawski, Koordynator ds. Czech i Słowacji z Instytutu Studiów Wschodnich w Warszawie. Wśród panelistów znaleźli się Jaroslav Kmet, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej; Jerzy Polaczek, poseł na Sejm RP i Przewodniczący Komisji Infrastruktury; Jan Hudacky, Konsul Honorowy RP w Preszowie oraz Dawid Lasek, Wiceprezes i Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Euroregion Karpacki.

Tematem czwartej i ostatniej dyskusji panelowej były perspektywy rozwoju polsko-słowackich stosunków gospodarczych. Głos w dyskusji zabrali Barbara Bartuś, poseł na Sejm RP; Justyna Lipczyńska, Kierownik Regionu Europa w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu; Peter Adamisin, Prorektor ds. Strategii i Marketingu z Uniwersytetu Preszowskiego oraz Jozef Zajac, Dziekan Wydziału Technologii Produkcji z Uniwersytetu Technicznego w Preszowie. Moderatorem panelu był Jozef Tkac, dyrektor Regionalnego Centrum Doradztwa i Informacji w Preszowie.

Wydarzenie podsumował Krzysztof Strzałka, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Słowacji, który podkreślił ważność tematów, jakie zostały podjęte w trakcie III Forum Słowacja-Polska. Obrady zamknął Milan Majersky, Przewodniczący Regionu Preszowskiego, zwracając uwagę na istotność spotkań polsko-słowackich oraz na wkład merytoryczny wydarzenia. „Niektórzy współpracują ze sobą tylko dlatego, że muszą, natomiast my współpracujemy dlatego, że chcemy. Właśnie kiedy sami chcemy, to rezultaty są lepsze i bardziej widoczne” – podsumował Przewodniczący Milan Majersky.

Konkludując, należy stwierdzić, że III Forum Słowacja-Polska stworzyło przestrzeń dla wzmocnienia współpracy między Słowacją a Polską na poziomie rządów, parlamentów, samorządów, nauki i biznesu. Rozmowy w trakcie Forum wyraźnie wskazały obszary przyszłego rozwoju współpracy i doprowadziły do nawiązania nowych przyjaznych relacji między tymi dwoma krajami.Skip to content