Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Outsourcing HR jako rozwiązanie dla placówek medycznych – wypowiedź ekspercka Krzysztof Inglota, założyciela Personnel Service i eksperta rynku pracy

Forum Ochrony Zdrowia Najnowsze informacje

Outsourcing usług HR staje się coraz atrakcyjniejszym rozwiązaniem dla placówek medycznych.

Pozwala na oszczędności, a jednocześnie w ręce profesjonalistów oddaje się znalezienie wykwalifikowanej kadry, zarówno z Polski, jak i innych krajów, jak Ukraina czy Białoruś. A problem jest spory. Z danych GUS wynika, że liczba lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem w 2020 roku wyniosła 126 tys. Dentystów było niemal 3,8 tys. Pielęgniarki stanowiły grupę liczącą 211 tys. osób, a położne – 27,6 tys. Zestawiając te dane z prognozami OECD wynika, że w Polsce mamy 2,4 lekarza na tysiąc mieszkańców. W Czechach wskaźnik ten jest wyższy i wynosi 4,1, a w Niemczech 4,4. Luka to nawet 50 tys. lekarzy.

Brakuje lekarzy, z pomocą przychodzi outsourcing HR

Deficyt kadry medycznej wpływa negatywnie na dostępność usług medycznych w naszym kraju. Zwłaszcza, że jednocześnie, placówki medyczne często borykają się z wysokimi kosztami, które przewyższają ich przychody. W takiej sytuacji, redukcja wydatków staje się niezbędna. Właśnie tutaj outsourcing usług HR wchodzi na scenę jako rozwiązanie, które ułatwia funkcjonowanie placówek medycznych. 

Outsourcing usług HR daje możliwość delegowania procesów rekrutacji i zarządzania personelem. To podejście umożliwia znalezienie wykwalifikowanych i doświadczonych profesjonalistów, takich jak lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni, nie tylko z Polski, ale również z Ukrainy czy Białorusi. I właśnie z tych kierunków zatrudnia się najwięcej obcokrajowców w branży medycznej w Polsce. Obywatele Ukrainy po 24 lutego 2022 roku mają uproszczoną ścieżkę dostępu do rynku pracy. Z naszych doświadczeń wynika, że formalności związane z potwierdzaniem ich kwalifikacji trwają ok. 3-4 miesiące. Po tym czasie, szpital czy placówka medyczna może kontynuować współpracę z firmą outsourcingową, dzięki czemu wszelkie formalności zostają po stronie usługodawcy, a dopiero po jakimś czasie można zdecydować się na zatrudnienie danego lekarza na stałe.

Outsorucing HR to coś więcej niż rekrutacja

Outsourcing usług HR to nie tylko rekrutacje i zatrudnienie. Zakres usług jest dużo szerszy – to też  administracja kadrowa, szkolenia czy zarządzanie wynagrodzeniami. To pozwala placówce medycznej skoncentrować się na podstawowej działalności, jednocześnie zlecając profesjonalistom zajęcie się sprawami związanymi z zatrudnieniem i zarządzaniem personelem.

Skip to content