Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Samorząd na miarę ery cyfrowej

Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

W Polsce przyspiesza transformacja cyfrowa. Działalność samorządów nie jest wyjątkiem od tej zasady.

Choć obserwujemy w Polsce stały wzrost liczby dostępnych dla obywateli e-usług i narzędzi cyfrowych w urzędach, to władze lokalne nie czerpią z pełni możliwości ery cyfrowej. Technologia cloud, której rozwój Komisja Europejska uznaje za priorytet, wciąż nie zadomowiła się w polskich samorządach. Czemu narzędzia chmurowe pozwalające uniezależnić się od (często kosztownej) lokalnej infrastruktury, zwiększające możliwości pracy zdalnej i bezpieczeństwo gromadzonych danych nie są powszechnie wdrażane? Przyczynami są m.in. niedostateczny poziom standaryzacji, brak wytycznych dot. adopcji chmury, niedostateczna świadomość i brak niezbędnych kompetencji, a także wsparcia finansowego.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Średnia tygodniowa liczba ataków hakerskich w kraju w ubiegłym roku wynosiła wg raportu firmy Check Point 602 incydenty. W styczniu 2022 r. wskaźnik ten wzrósł do aż 825. Znaczenie cyberbezpieczeństwa w uświadamia również trwająca za naszą wschodnią granicą wojna, w czasie której działania cyberprzestępców nasiliły się w całym regionie. Choć w skali globalnej cel hakerów stanowi głównie biznes, to w Polsce szybko rośnie liczba ataków na administrację publiczną. Na szali jest nie tylko ciągłość świadczenia usług obywatelom i realizowania swoich zadań, ale także bezpieczeństwo danych mieszkańców wsi i miast. Przed polskimi samorządami stoi wyzwanie zapewnienia sobie i swoim społecznościom cyberbezpieczeństwa. Czy są one gotowe by je podjąć?

Wspólnie ku cyfrowej przyszłości

Era cyfrowa nadeszła, niosąc niewyobrażalne dotychczas możliwości i szanse, lecz również zupełnie nowe zagrożenia. Samorządy, chcąc dotrzymać kroku biznesowi, konsumentom i administracji centralnej, muszą nie tylko wdrażać narzędzia oparte o technologię cyfrowe, ale również zadbać o odporność na cyberzagrożenia. Aby było to możliwe potrzebują nie tylko wsparcia finansowego, ale również jasnych wytycznych i standardów pozwalających im na wydajną cyfryzację i pomocy w budowaniu niezbędnych kompetencji. Rozwiązań samorządy, biznes i administracja centralna muszą poszukiwać wspólnie.


Michał Kanownik, Prezes Związku Cyfrowa Polska, Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji

Skip to content