Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Nowoczesne kształcenie – narzędzie budowy Europy jutra [RELACJA]

Forum Europa-Ukraina

Kształcenie jest obecnie jedną z priorytetowych kwestii i wyzwań stojących przed władzami państw europejskich. Od jakości systemów kształcenia i poziomu nauczania zależy przyszłość naszego społeczeństwa. Ważnym aspektem jest dostosowywanie się uniwersytetów i szkół do postępu współczesnego świata oraz podążanie za współczesnymi trendami i zmianami na rynku pracy.

Prowadzący debatę Oleg Wostrych z fundacji „Wyższa Szkoła Profesjonalnej Polityki” wprowadził uczestników w temat kształcenia. Rozpoczął od pytania, jaki powinien być uniwersytet, który kształci dobrze i nowocześnie. Stefan Henkel – koordynator ds.Ukrainy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina rozpoczął od przedstawienia problemów z jakimi muszą się mierzyć uniwersytety w naszych czasach, m.in: cyfryzacja, problem kryzysu klimatycznego, cyberprzemoc. Podkreślił fakt, że uniwersytet to instytucja przechodząca ciągłe zmiany, której potrzebny jest rozwój i innowacje. Podkreślił wagę kształcenia praktycznego, wychodzenia studentów poza uczelnie, nawiązywania kontaktów z organizacjami pozarządowymi i tworzenia przez nich projektów.

Kolejną istotną kwestią był problem migracji ukraińskich studentów oraz kadry nauczycielskiej. Anatolli Drabovskyi – deputowany w Radzie Najwyższej, stwierdził że wraz z wzrostem pensji nauczycielskich na Ukrainie, migracje znacząco by się zmniejszyły. Podobnie studenci, przestali by wyjeżdżać, gdyby otrzymywali w kraju wykształcenie europejskie, które pozwoli im na późniejszy wyjazd z kraju w poszukiwaniu pracy. Wspomniał również, że szkolnictwo na Ukrainie stopniowo się zmienia i dąży do poziomu europejskiego.

Na pytanie o technologię i edukację jutra Jerzy Woźnicki – prezes, profesor, lider Projektu Polsko-Ukraińskiego, podkreślił wagę słowa “jutro” jako edukacji przyszłości, która wyciąga wnioski z edukacji jaką mamy teraz. Opowiedział o swoim projekcie ukraińsko-polskim, który zbiera pieniądze, żeby fundować na uniwersytetach dobre projekty, które będą się rozwijać i stale podnosić jakość kształcenia.

Od jakości zaczęła także Liubomyra Mandzij – zastępca ministra oświaty i nauki Ukrainy, która podkreśliła wagę kształcenia dla całego społeczeństwa. Opowiedziała o reformie oświaty na Ukrainie, która skupia się na najwcześniejszych stopniach kształcenia i podejściu wychowawców do swojej pracy. Mandzij mówiła także, że Ukraina w tej kwestii się rozwija i będzie się rozwijać nadal na wszystkich etapach. Od przedszkoli do szkoły zawodowej, by wypuszczać w świat mądrego i wykształconego człowieka.

O uniwersytetach w Polsce, a w szczególności o Uniwersytecie Rzeszowskim, opowiedział dr Jarosław Kinal – pełnomocnik prorektora ds. organizacji i współpracy międzynarodowej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Mówił o tym, jak ważne jest wychowanie człowieka dobrego, z kręgosłupem moralnym, który będzie chciał się rozwijać i wykorzystywać okazję jakie zapewnia mu uczelnia. Ważne jest, by uniwersytet był przestrzenią relacji, szczególnie relacji mistrz-uczeń, ponieważ studenci chcą mieć autorytet, który będzie ich motywował do działania, a także by uniwersytet był przestrzenią otwartą, stwarzającą warunki do rozwoju.

Debata zakończyła się komentarzem studentki Jadwigi Korszniak z Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej, która podsumowała wypowiedzi panelistów. Powiedziała, że ogromne wyzwanie stoi przed uczelniami i przed studentami, dla których edukacja jest równie ważna. Potrzeba nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej, która przygotuje studentów do wejścia na rynek pracy.

Skip to content