Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Liderzy samorządowi: w sytuacjach kryzysowych trzeba mówić jednym głosem

Akademia Samorządowa Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje

Żyjemy w dobie „czarnych łabędzi”, nieprzewidywalnych zdarzeń takich jak pandemia, inflacja, kryzys na Ukrainie, których wpływ na rzeczywistość jest ogromny – uważają liderzy samorządowi uczestniczący w debacie zorganizowanej przez twórców Europejskiego Kongresu Samorządów w Centrum Prasowym PAP. Dyskutowali oni o tym, jak efektywnie kierować samorządem w czasie kryzysów, które zakłócają stabilność finansową. 

Zdaniem uczestników poprowadzonej przez red. Bogusława Chrabotę debaty „Liderzy samorządowi w dobie >>czarnych łabędzi<<” – takim czarnym łabędziem była po pierwsze pandemia, która oprócz zagrożeń zdrowotnych, spowodowała problemy finansowe samorządów pozbawionych nagle sporej części dochodów. 

„Byliśmy jako jedyny region zamknięci i objęci szczególnymi restrykcjami dwukrotnie. Oprócz tragedii ludzkich, najistotniejszą kwestią są straty gospodarcze. W takim regionie jak Warmia i Mazury, gdzie jest głównie turystyka, usługi, gastronomia, szereg przedsiębiorców musiało zamknąć działalność, zrezygnować z wielopokoleniowych starań o utrzymanie pozycji na rynku” – podkreślił Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. 

Znaczące straty związane z pandemią poniósł także Lublin. Krzysztof Żuk, prezydent Lublina wskazał, że chociaż szpitale stanęły na wysokości zadania i podołały wyzwaniom, jednak samorząd utracił w tym czasie 250 mln zł dochodów, w tym 70 mln zł z komunikacji miejskiej z racji mniejszej ilości pasażerów. 

„Poradziliśmy sobie, między innymi dlatego, że potrafiliśmy dobrze współpracować. To pokazuje na przyszłość, że przy tego typu zagrożeniach powinniśmy poprawić koordynację, komunikację, wymianę informacji, bo jednak było trochę chaosu” – zaznaczył Krzysztof Żuk. 

Problemy spowodowane pandemią dotknęły też w znacznym stopniu Katowice. W mieście, w którym przemysł oparty na węglu zastępowany jest nowoczesnym biznesem, wiodącą rolę odgrywa sektor eventowy, zwany na Śląsku „przemysłem spotkań”. W dobie pandemii branża ta przeniosła się do internetu, pozbawiając Katowice znaczących wpływów. 

„Mamy to dobrze policzone – każdy kto przyjeżdżał do Katowic na kongres czy jakieś większe wydarzenie, pozostawiał w mieście, w lokalnych biznesach, ok. 150 zł dziennie. Jeżeli zostawał na dłużej, to wliczając to nocleg w hotelu, było to już 600 zł dziennie” – wyliczał Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Wskazał również, że straty w budżecie miasta, które w 2020 r. wyniosły ok. 160 mln zł, będą jeszcze większe w kolejnych latach, co spowoduje problemy z finasowaniem wyzwań inwestycyjnych i prorozwojowych. 

Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku wskazał również na problemy finansowe, związane z inflacją czy wprowadzanymi w życie nowymi regulacjami w ramach Polskiego Ładu, z którymi muszą zmierzyć się samorządowcy. 

„Maleją nam dochody bieżące, co powoduje, że mamy problemy z uchwalaniem budżetu” – podkreślił Tadeusz Truskolaski. 

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, zwrócił uwagę, że wraz z nowymi rozwiązaniami prawnymi może pojawić się problem w utrzymaniu stabilności finansowej samorządów, które tracą na regulacjach prawnych dotyczących PIT-u. 

Zdaniem uczestników debaty, receptą na uzdrowienie lokalnych finansów byłby większy o kilkanaście punktów procentowych udział w dochodach z PIT-u dla jednostek samorządowych, w szczególności dla gmin. 

„Czarnym łabędziem” o nieprzewidywalnych skutkach staje się również sytuacja na Ukrainie, która dotyka w szczególności przygraniczne jednostki terytorialne. 

„Dyskutujemy z panem wojewodą o szczegółach udzielenia wsparcia, gdyby doszło do fali uchodźctwa, ucieczki z wojennej pożogi. Wspólnie zadeklarowaliśmy, że jesteśmy w stanie przyjąć i zakwaterować w dobrych warunkach kilkanaście tysięcy rodzin” – wyjaśnił Krzysztof Żuk. 

Sytuacja na Ukrainie to także wyzwania związane z nagłym pojawieniem się amerykańskich komandosów z 82. dywizji powietrzno-desantowej w Rzeszowie, którzy zostali ulokowani m.in. w Centrum Wystawienniczym w podrzeszowskiej Jasionce. 

„Miasto trzeba było przygotować na dość duża liczbę amerykańskich żołnierzy, budować strukturę, która pomoże im się poruszać po mieście, społeczeństwo też na to przygotować. I wreszcie musieliśmy znaleźć inne przestrzenie w mieście i przenieść tam targi i inne imprezy, które miały się odbyć w Centrum Wystawienniczym – wyliczał Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. – To pokazuje, że w życiu samorządowym ta zdolność do adaptacji, do szybkiego reagowania, do bycia elastycznym ma kluczowe znaczenie” – dodał. 

Debata „Liderzy samorządowi w dobie >>czarnych łabędzi<<” odbyła się w ramach cyklu wydarzeń zapowiadających VII Europejski Kongres Samorządów, który odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2022 r. w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. Głównym Partnerem VII Europejskiego Kongresu Samorządów jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

„Jeżeli na kongresie będzie nas wielu, jeżeli będziemy mówić jednym głosem, to dotrze to do rządzących. Dlatego tak ważne są te spotkania, żeby formułować postulaty, bo stawką jest przyszłość Polski”– zaznaczył Tadeusz Truskolaski. 

Zarejestruj się na VII Europejski Kongres Samorządowy

Mikołajki, 11-12 kwietnia 2022 r

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Rejestracja

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Skip to content