Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Szyte na miarę klimatu

Forum Ekonomiczne Najnowsze informacje

Podsumowanie panelu dyskusyjnego poświęconego zrównoważonemu rozwojowi w przemyśle odzieżowym, który odbył się w czasie XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Moderator: Ewa Krajewska, Dyrektor, Fashion Project, Polska

Paneliści:

Léonore Garnier, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Francuska Federacja Mody, Francja

Enrico Moretti Polegato, Prezes i Dyrektor Generalny, Diadora S.p.A., Włochy

Jakub Stojek, CEO, Rascal Industry, Polska

W trakcie panelu goście dyskutowali na temat tego, czy eko-odzież może poprawić globalną sytuację związaną z kryzysem klimatycznym oraz jak producenci i konsumenci mogą wpłynąć na pozytywną zmianę klimatyczną.

Jakub Stojek, CEO, Rascal Industry zaznaczył, iż temat ekologicznych ubrań jest co raz częściej wykorzystywany marketingowo przez firmy młodzieżowe. To napędza zmiany w świadomości ekologicznej młodych ludzi. Jeśli chodzi o samo pojęcie ekologii w produkcji odzieży, to panelista dzieli to pojęcie na 3 części: ekologia fasadowa, ekologia prawdziwa oraz ekologia, do której branża powinna dążyć. Pod ekologią fasadową rozumiemy umieszczenie niepotwierdzonych certyfikatami informacji na metkach. Ostatnie badania wykazują dużą skalę oszustw w oznaczaniu składu na metkach odzieżowych. Ekologia prawdziwa przejawia się poprzez produkty certyfikowane, spełniające wszelkie normy środowiskowe. Prawdziwym znaczeniem ekologii jest zwrócenie uwagi na ślad węglowy, który powstaje przy produkcji odzieży. Wyzwaniem branży odzieżowej jest jego zminimalizowanie, a także produkcja lokalna i wykorzystanie żywotności odzieży (np. alternatywne surowce – konopie siewne lub len, poliester z recyklingu). Powinniśmy dążyć do tego, aby w ten sposób postrzegać ekologię. Panelista dodał, że w obecnych czasach to właśnie duzi gracze napędzają przemysł odzieżowy. Dlatego korporacje powinny zachęcać całą branżę do przestawienia się na pro-ekologiczne produkty. Konsumenci chcą korzystać z bardziej odpowiedzialnych produktów. W Polsce nie ma producenta, który może produkować odzież z konopi oraz tylko jeden dostawca dzianiny ekologicznej. Jest problem z łańcuchem produkcji i poddostawcami. To rola dużych firm i regulatorów, aby wymusili zmiany na rynku, żeby w tym kierunku poszła cała branża, a małe marki i konsumenci z tego korzystaliby. Zmiana powinna dotyczyć całego łańcucha produkcyjnego. Panelista podkreślił rolę w uświadamianiu konsumentów odgrywaną przez marki odzieżowe. Firmy powinny budować świadomość ekologiczną konsumentów. Duże znaczenie w tym procesie mogą mieć Fundusze Europejskie, zachęcające przedsiębiorców, w tym MŚP, aby iść w stronę zrównoważonego rozwoju.

Enrico Moretti Polegato, Prezes i Dyrektor Generalny, Diadora zaznaczył, iż zrównoważony rozwój jest tematem „w naszych rękach”. To co branża może robić to dawać dobry, przejrzysty przykład. Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi, jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój. „Trzeba pokazać, że nam zależy na rozwoju zrównoważonym, na środowisku. Nie możemy kłamać. Obecnie firmy są zobligowani, aby wejść na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Promujemy bioróżnorodność, nie używamy prawdziwego futra, staramy się unikać używania skóry kangura, plastiku, idziemy w kierunku wykorzystania energii zrównoważonej. To wszystko ma znaczenie dla środowiska.”

Léonore Garnier, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Francuska Federacja Mody podkreśliła, że niezrównoważona moda polega na wysokim wykorzystaniu produktów przez konsumentów. Głównym problemem jest szybkie wyrzucanie odzieży. Rolą współczesnej branży odzieżowej jest tworzyć trwałe produkty. Należy szczególnie dbać o fizyczną wytrzymałość, odporność na czynniki zewnętrzne. Ważna jest również emocjonalna wytrzymałość, tj. umożliwienie przekazywania odzieży z pokolenia na pokolenie. Jest to odpowiedzialność decydentów, którzy powinni taką zmianę promować i wymagać (np. poprzez system kar), jak również przekazywać informację środowiskowe konsumentom edukując ich. Konsumenci z kolei powinni nauczyć się naprawiać ubrania, dbać o nie – to jest najlepszy sposób na zwiększenie świadomości na temat mody zrównoważonej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Skip to content