Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

W stronę Elektryczności 4.0

Wypowiedź ekspercka

Jak zapewnić sobie dostęp do stabilnego źródła energii w korzystnej cenie? Na to pytanie odpowiedzi szuka obecnie coraz więcej przedsiębiorców. Jak wykazał raport Schneider Electric i Digital Poland „Elektryczność 4.0”, aż 86% polskich przedsiębiorców deklaruje, że wzrost kosztów energii będzie musiało, choć częściowo, przesunąć na konsumenta.

Wzrost cen prądu to jednak nie jedyne wyzwanie, jakie przed biznesem stawia dziś sytuacja na rynku energii. Równie istotnym są przerwy w dostawach, które w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy dotknęły niemal połowę (48%) dużych firm i ok. 70% przedsiębiorstw małych i średnich.


Szansą na przezwyciężenie tych wyzwań i osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju jest trwająca obecnie w obszarze energetyki transformacja, którą w Schneider Electric określamy mianem Elektryczności 4.0.


O konieczności inteligentnej transformacji energetycznej opartej na OZE jest dziś przekonanych czterech na pięciu przedsiębiorców. Większość z nich już realizuje działania w tym kierunku lub planuje ich podjęcie. Wdrożenie rozwiązań z zakresu Elektryczności 4.0 jest szansą na trzykrotne przyspieszenie procesu redukcji emisji CO2 i obniżenie nawet o 30% kosztów energii elektrycznej.


Te wymierne korzyści skłoniły 17% podmiotów ogółem, w tym aż 51% dużych firm do wdrożenia OZE, wśród których prym wiodą panele fotowoltaiczne. To działanie stanowi jednak zaledwie jeden z wielu elementów strategii transformacji na drodze do Elektryczności 4.0, ponieważ inteligentna elektryfikacja to proces składający się z trzech filarów: stworzenia planu, cyfryzacji oraz właściwej dekarbonizacji.


Dlatego właśnie kolejnymi istotnymi wdrożeniami, po stworzeniu strategicznego zestawienia celów i środków, jakimi organizacja będzie do nich dążyć, są m.in. uruchomienie cyfrowego monitoringu zużycia energii elektrycznej oraz oprogramowania sterującego zużyciem i/lub produkcją energii, elektryfikacja floty pojazdów czy wdrożenie mikrosieci energetycznej. To wszystko jednak jeszcze przed setkami firm w Polsce.


Dla wielu firm głównymi przeszkodami na drodze do Elektryczności 4.0 są niedobory środków finansowych oraz niedostateczne wsparcie ze strony państwa. Co czwarty badany przedsiębiorca deklaruje także, że podstawowym utrudnieniem jest brak wiedzy dotyczącej wdrożenia tego typu technologii. Co ciekawe, dla niemal połowy zapytanych jej źródłem jest dziś internet i materiały znalezione na własną rękę. Nie musi to jednak tak wyglądać. Tworząc strategię inteligentnej elektryfikacji w swojej organizacji, warto zasięgnąć opinii ekspertów. Wszystko po to, aby podjęte działania były jak najbardziej efektywne – tak z punktu widzenia końcowego efektu, jak i kosztów. Zapraszamy do rozmów z przedstawicielami Schneider Electric na Forum, którzy nakreślą wspólną drogę ku Elektryczności 4.0.
Skip to content