Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Raport SGH i Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Najnowsze informacje Raport SGH i FE

5 września 2023 roku w dniu inauguracji Forum, eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprezentują VI edycję Raportu SGH i Forum Ekonomicznego.

Raport skierowany jest do Liderów Biznesu, decydentów oraz przedstawicieli administracji państwowej. Składa się z 12 rozdziałów merytorycznych przygotowanych przez dziesiątki znakomitych ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej. W raporcie przedstawiono kluczowe problemy i wyzwania stojące przed gospodarkami krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski.

Omówiono w nim takie tematy jak: wpływ wojny i pandemii na gospodarki krajów europejskich, analizę wpływu poziomu inwestycji na rozwój, problem wysokiej inflacji, zmiany zachodzące w polityce fiskalnej, zagrożenie bezpieczeństwa żywieniowego, dostęp do technologii cyfrowych w ochronie zdrowia, bezpieczeństwo i przyszłość energetyczna Europy, zmiany na rynku pracy, zmiany w trendach konsumpcji. 

Skip to content