Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe szansą na własne mieszkanie w czasach kryzysu

Wypowiedź ekspercka

Potrzeby mieszkaniowe polskiego społeczeństwa są wciąż ogromne, a dotychczasowy poziom ich zaspokajania niewystarczający. Obecne, bardzo trudne czasy kryzysu popandemicznego, spotęgowanego „putinflacją” i wojną na Ukrainie, tylko pogłębiły istniejący od lat deficyt mieszkaniowy. Czy SIMy okażą się w tej sytuacji remedium?

Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, Arkadiusz Urban: Rządowy program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) realizowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości jest wprost skrojony na dzisiejsze czasy kryzysu popandemicznego i putinflacji. Czasy, gdy co raz więcej osób traci zdolność kredytową ale wciąż ma zdolność czynszową. W ciągu roku, od kiedy realizujemy ten nowy program, powołaliśmy we współpracy z samorządami 30 SIM-ów z udziałem ponad 350 gmin. Dla większości z nich to również olbrzymia szansa na lokalne realizowanie polityki anty-depopulacyjnej, godnościowej i prorozwojowej. Niewielkie i średnie gminy bez rządowej pomocy jaką oferuje KZN, często nie mogły by zaspakajać swoich najbardziej podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Co więcej projekt SIM oferujący realizację mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu z opcją dojścia do własności jest programem nakierowanym na zrównoważony rozwój i wyrównywanie szans ludności polskiej nie zależnie od miejsca zamieszkania. Daje on bowiem mieszkańcom mniejszych ośrodków możliwość realizacji tych samych planów życiowych jakie mają mieszkańcy większych miast. To także ważny element podnoszenia poziomu ich życia w miejscu zamieszkania, a dla wielu szansa na wyjście z trudnej sytuacji bytowej poprzez stworzenie możliwości dojścia do własności swojego mieszkania.


Warto przy tym pamiętać, iż Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe podejmują budowę mieszkań nie dla zysku, ale dla zrealizowania celu, czyli wybudowania mieszkań na wynajem, z opcją wykupu, o umiarkowanym czynszu.


Dlatego też wciąż obserwujemy narastające zainteresowanie ze strony kolejnych gmin. Oceniamy, iż w programie SIM może być nawet co druga gmina w Polsce, czyli około 1-1,2 tys. gmin. Jesteśmy więc w zasadzie w 1/3 drogi w realizacji programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. Co istotne, „pierwszą łopatę” na inwestycji z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości wbiliśmy już w czerwcu tego roku. Chcielibyśmy to tempo utrzymać, bo już w tym roku będziemy mieli pozwolenia na budowę ok 4 tys. mieszkań a w przyszłym 8-10 tys. Dla porównania warto dodać, iż tylko kilku największych deweloperów w Polsce budowało dotąd ok. 3 tys. mieszkań rocznie.
Skip to content