Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Kryteria oznakowania EU Ecolabel w Zielonych Zamówieniach Publicznych (GPP)

VIII Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

Istnieje wiele etykiet środowiskowych, a ich celem jest pomoc kupującym w identyfikacji zrównoważonych produktów lub usług. Najbardziej wartościowe z punktu widzenia zielonych zamówień (GPP) są te etykiety, które opierają się na obiektywnych i przejrzystych kryteriach oraz są przyznawane przez niezależną stronę trzecią, np. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.. Taką etykietą jest unijne oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel. Jest to oficjalne wyróżnienie UE stosowane wobec produktów cechujących się ograniczonym wpływem na środowisko w całym cyklu ich życia i obejmuje łącznie 24 grup wyrobów.

Znaczenie etykiety EU Ecolabel

Może ono odgrywać szczególną rolę w opracowywaniu specyfikacji technicznych i kryteriów przyznawania, a także w weryfikacji ich zgodności. W tym kontekście, kryteria EU Ecolabel mogą być wykorzystane do określenia cech zamawianych towarów lub usług w sposób uwzględniający ich wpływ na środowisko.

Przyjmując kryteria EU Ecolabel, a co za tym idzie etykiety ekologicznej, jako jednego ze sposobów udowodnienia zgodności ze specyfikacjami technicznymi, można zaoszczędzić czas podczas ich weryfikacji.

Dodatkowo kryteria ekologiczne mogą również stanowić kluczowy element kwalifikacji podmiotowej wykonawców. Oznacza to, że w zamówieniu mogą znaleźć się kryteria wyboru, które eliminują wykonawców niespełniających wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska.

Grupy produktowe

Komisja Europejska ponadto opracowuje i publikuje wspólne kryteria dla danych grup produktowych, które w znacznym stopniu przywołują kryteria EU Ecolabel dla różnych grup wyrobów, tj. środków czyszczących, wyrobów higienicznych, tekstyliów czy usług sprzątania i wiele innych.

Etykieta EU Ecolabel w zamówieniach publicznych

Zastosowanie etykiety EU Ecolabel pozwala na podejmowanie świadomych decyzji i dokonywanie zakupów w sposób bardziej odpowiedzialny. Stosowanie kryteriów EU Ecolabel w zielonych zamówieniach publicznych może być istotnym czynnikiem napędzającym innowacje, dostarczając realnych zachęt do tworzenia ekologicznych produktów i usług. Sama koncepcja zielonych zamówień publicznych nie jest nowa, jednak w obliczu postępujących zmian klimatycznych nabiera ona większego znaczenia, a zamówienia publiczne mogą stać się jednym z głównych narzędzi wspomagających zamknięcie obiegu w gospodarce.

Skip to content