Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Dezinformacja vs. wizerunek Polski w Europie Środkowo-Wschodniej

Bez kategorii

Państwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a przede wszystkim Ukraina i Polska, muszą połączyć swoje wysiłki na rzecz przeciwdziałania dezinformacji – do takiego wniosku doszli uczestnicy debaty, która odbyła się w ramach projektu pt. Wpływ dezinformacji na wizerunek Polski na Ukrainie. Udział w dyskusji wzięli udział znani eksperci ds. polityki informacyjnej – Artem Bidenko, Przewodniczący Instytutu Bezpieczeństwa Informacyjnego Ukrainy i były wiceminister polityki informacyjnej, Justyna Olędzka – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce i pracownik naukowy Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Agnieszka Legucka – analityk ds. Rosji w programie Europa Wschodnia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Mykhailo Samus – dyrektor New Geopolitics Research Network. Moderował debatę dziennikarz, korespondent Ukrinform Yuriy Banakhevych.

Zdaniem mówców, głównym celem polityki dezinformacyjnej jest atak na demokrację (czyli przestawianie Polski i państw demokratycznych jako niestabilnych i separowanie się od wartości europejskich) i dobre relacje międzypaństwowe. Do tego wykorzystywane są różne narzędzia, jak zewnętrzne (szerzenie fake newsów i narracji manipulacyjnych) tak i wykorzystanie sporów wewnętrznych we własnych interesach oraz podważenie jakiegokolwiek rodzaju przekazywanej informacji dla dezorientacji obywateli.

Eksperci podkreślili, że kluczowymi zadaniami, które stoją przed państwami regionu są wymiana doświadczeń, stworzenie wspólnych narzędzi cyfrowych dla walki z fake newsami, inwestowanie w fundusze startapów międzynarodowych oraz tworzenie wielopoziomowych programów edukacyjnych zarówno dla dziennikarzy, jak i dla obywateli. Zdaniem panelistów, integracja i konsolidacja wysiłków w walce z dezinformacją, wspólnie z rządowymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi może w dużym stopniu zmniejszyć destruktywną politykę dezinformacyjną. Eksperci poinformowali że już dzisiaj, w ramach UE są opracowywane różnorodne narzędzia cyfrowe, pozwalające na wykrycie fałszywych wiadomości i zlokalizowanie miejsca ich pochodzenia. Udział w tworzeniu takich narzędzi biorą i ukraińskie instytucje. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 5-7 lat instrumenty te zostaną połączone w szeroką sieć, która rozpowszechni się wśród państw demokratycznych dla efektywnego przeciwdziałania dezinformacji i spójnych działań wobec jej źródeł.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”. Debata wyraża jedynie poglądy jej uczestników i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem MSZ RP.

Skip to content