Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Wypowiedź ekspercka: Transformacja Energetyczna szansą rozwoju dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

IX Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje Wypowiedź ekspercka

1.Dlaczego OX2 tak chętnie angażuje się w działania na rzecz rozwoju gmin?

Dążymy do tego, aby nasze projekty przyniosły wiele dobrego nie tylko środowisku, ale też lokalnym społecznościom. Jesteśmy dobrym sąsiadem. Wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców i stwarzamy dla nich warunki na rzecz rozwoju gmin. Z chęcią przyjmujemy rolę inicjatora i partnera wydarzeń ekologicznych, kulturalnych, społecznych i sportowych. Aktywizujemy mieszkańców i wspieramy inicjatywy proekologiczne, ponieważ to one dają nam największą satysfakcję.

2.Jakie projekty przyczyniły się do rozwoju gminy?

Każdy nasz projekt to powód do dumy i poczucie, że osiągnęliśmy sukces. W gminie Grajewo wybudowaliśmy drogę, zorganizowaliśmy dni otwarte w szkole i zmodernizowaliśmy stację GPZ Grajewo-Popowo. Z kolei w gminie Żary sfinansowaliśmy system automatycznego nawodnienia boiska oraz zakupiliśmy  wyposażenie dla klubu sportowego. W Wysokiej wykorzystujemy powtórnie drewno z remontu dróg do tworzenia budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, hoteli dla owadów oraz domków dla jeży, angażując lokalne społeczności w działania proekologiczne. Idąc tym tropem, w minionych miesiącach prowadziliśmy lekcje o OZE w szkołach podstawowych w gminach Huszlew, Sulmierzyce, a także w powiecie kraśnickim. Nie zamierzamy się zatrzymać w naszych działaniach, ponieważ chcemy przyspieszać największą zmianę naszych czasów — transformację energetyczną.

3.Jakie inne korzyści dla gmin przynosi energia odnawialna?

To długa lista korzyści, a za największą uważa się finanse z podatków i umów. Dzięki naszym inwestycjom gminy zyskują stabilne wpływy do swojego budżetu (z podatku od nieruchomości plus podatki z tytułu dzierżawy gruntów) na dalszy rozwój. Uzyskane dochody pozwolą na uzbieranie własnego wkładu finansowego, jaki jest wymagany przy pozyskaniu środków unijnych na kolejne inwestycje. OZE to też gwarancja rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej i energetycznej, współfinansowanie inwestycji lokalnych oraz budowa pozytywnego wizerunku ekologicznego gminy. Samo dostarczenie taniej i czystej energii oraz nowe miejsca pracy w ramach wzrostu gospodarczego to dla nas za mało. Organizujemy wydarzenia sportowe, akcje edukacyjne, festyny i konkursy – wszystko po to, aby zachęcać lokalną społeczność do aktywności.

4.Jakie są plany OX2 w zakresie współpracy z przemysłem, który potrzebuje stałych dostaw zielonej energii?

Zużycie energii jest bardzo wysokie szczególnie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją np. stali, chemii, cementu czy przetwórstwem surowców mineralnych. Dostawy energii z OZE to nie tylko szansa na obniżanie emisji CO2 związanych z ich działalnością. To także obniżenie oraz kontrola kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa na energię elektryczną. W OX2 jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z mniejszymi, jak i większymi przedsiębiorstwami. Farma wiatrowa Bejsce to istotny krok na drodze do budowania bezpiecznej przyszłości. Po raz pierwszy realizujemy współpracę z jedną z największych grup energetycznych w Polsce — Enea Nowa Energia, aby wspierać transformacją energetyczną w naszym kraju. Tak samo, jesteśmy dumni ze sprzedaży lądowej farmy wiatrowej o łącznej mocy 63 MW w miejscowości Wysoka oraz farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 29 MW w miejscowości Rzecz — największej na świecie franczyzie IKEA.

Katarzyna Suchcicka, prezes OX2 w Polsce

Skip to content