Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Potencjał transgranicznej współpracy polsko-czeskiej [RELACJA]

Forum Przemysłowe

Zacieśnienie więzi między regionami przygranicznymi Polski i Czech, wypracowanie wspólnych strategii oraz wielowymiarowe partnerstwo było tematem dyskusji, która otworzyła drugi dzień forum w ścieżce Gospodarczych Spotkań Wyszehradzkich.

Moderatorem dyskusji był Wicedyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Transgranicznej NOVUM – Miroslav Vlásak, a gośćmi, którzy zabrali głos w panelu byli: Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, Martin Půta, wojewoda regionu libereckiego (Czechy), Radosław Roszkowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Regionu Pradziad, Bogdan Kasperek ze Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza – Euroregionu Śląska Cieszyńskiego oraz Roman Klíma reprezentujący region Hradec Králové.

Moderator na wstępie poprosił panelistów o krótkie przedstawienie siebie oraz organizacji, które reprezentują. Po przedstawieniu panelistów, zapytał, jak zgromadzeni goście oceniają rozwój polsko-czeskiej współpracy od roku 1990 oraz czy ich zdaniem wstąpienie obu krajów do Unii Europejskiej i do strefy Schengen wpłynęło na rozwój tejże. Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał marszałek Cezary Przybylski, który potwierdził, że w chwili obecnej współpraca polsko-czeska układa się bardzo dobrze.

Martin Půta za największy jej sukces w trzydziestolecie uzyskania wolności uznał fakt, iż oba kraje oraz ich służby, jak np. policja czy straż pożarna, są w stanie ze sobą się komunikować oraz współpracować. Radosław Roszkowski z kolei podkreślił, iż na przestrzeni długoletnich doświadczeń współpracy regionów zauważył znaczny wzrost liczby realizowanych wspólnie projektów. Wspomniał również, że momentem przełomowym w rozwoju współpracy był moment „powodzi tysiąclecia”, kiedy to służby obydwu krajów połączyły swoje siły w walce z żywiołem.

Roman Klíma zaznaczył, że w regionie hradeckim współpraca polsko-czeska działa bardzo prężnie. W obrębie Euroregionu Glacensis każdego roku realizowanych jest wiele inicjatyw, które mają na celu rozwój turystyki oraz infrastruktury Euroregionu zarówno po czeskiej, jak i polskiej stronie. Z kolei przedstawiciel Euroregionu Śląska Cieszyńskiego, Bogdan Kasperek, podkreślił, iż ze względu na zaszłości historyczne istnieje swoista bariera, jeśli chodzi o kontakty dwustronne. Mimo to nie można mówić o wielkiej barierze językowej, co znacznie ułatwia współpracę. Kultura obydwu krajów jest również zbliżona, przez co udało się wspólnie zrealizować ponad 100 projektów.

Miroslav Vlásak zapytał o znaczenie Euroregionów oraz o ich rolę w przyszłej współpracy bilateralnej. Każdy z zaproszonych gości podkreślił, iż  odegrały one znaczącą rolę w kształtowaniu współpracy polsko-czeskiej na przestrzeni lat. Marszałek Przybylski podkreślił, że przyszłość tej współpracy w zdecydowanej mierze zależy od samych województw i ich zaangażowania. Podkreślił też, że należy rozbudować infrastrukturę oraz intensyfikować w wymianę turystyczną, by szerzej pokazywać atrakcyjność Polski.

Prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Regionu Pradziad, Radosław Roszkowski, skomentował rolę regionów w następujący sposób: – Dziś granica, która kiedyś dzieliła, zaczęła nas łączyć. Wszyscy uczestnicy dyskusji zgodnie podkreślili, iż zarówno regiony po stronie polskiej, jak i czeskiej, powinny mieć wspólny cel i wspólnie spoglądać w przyszłość, łączyć swe siły w działaniu i wspieraniu się w realizacji różnego rodzaju projektów.

Żartobliwie podsumował dyskusję Bogdan Kasperek, który porównał współpracę transgraniczną do małżeństwa, mówiąc, że każdy związek -niepielęgnowany – rozpada się, dlatego należy dołożyć wszelkich starań i wspólnie dbać o tą współpracę.

Skip to content