Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Wypowiedź ekspercka: Współpraca PAIH i samorządów – lokalne sukcesy dla polskiej gospodarki

IX Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje Wypowiedź ekspercka

Rozwój biznesu w jednostkach samorządu terytorialnego może być szybszy dzięki wsparciu PAIH. 

Polska przyciąga coraz więcej inwestycji zagranicznych. Nasz kraj jest atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych dzięki dużemu zasobowi wykwalifikowanej kadry, rozwiniętej infrastrukturze oraz stabilności gospodarczej. Zachętę stanowi też sprzyjające otoczenie instytucjonalne i regulacyjne.

Przyciąganie inwestycji zagranicznych

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapewnia wsparcie w całym procesie decyzyjnym poprzedzającym inwestycję. Jedną z kluczowych kwestii jest współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego. Dzięki niej udaje się znajdować najlepsze lokalizacje dla wielkich projektów, które wpływają pozytywnie na lokalną społeczność. Nowe inwestycje to większe wpływy do budżetu samorządu, wzrost zatrudnienia w regionie i wartość dodana w całym łańcuchu zależności z lokalnymi poddostawcami obsługującymi zakład.

Projekty PAIH dla samorządów

Plebiscyt „Grunt na Medal” czy ogólnopolska baza terenów inwestycyjnych to instrumenty wsparcia, jakie PAIH oferuje by łączyć samorządy z inwestorami. Agencja na swojej stronie prowadzi stale aktualizowaną bazę ofert inwestycyjnych, które można wyszukiwać pod kątem lokalizacji, powierzchni, uzbrojenia czy rodzaju, jak również lokalizacji działki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W ramach konkursu „Grunt Na Medal” co roku wyłaniane są dla każdego województwa najlepsze oferty inwestycyjne spośród zarejestrowanych we wspomnianej bazie. 

Rozwój lokalnych firm przez eksport

Eksperci Agencji uczestniczą w organizowanych w gminach w całej Polsce spotkaniach z lokalnymi przedsiębiorcami. Podczas rozmów prezentują możliwości, jakie PAIH oferuje firmom w ramach bezpłatnej pomocy we wkraczaniu na rynki zagraniczne. Informacje o możliwościach eksportowych są uzupełniane przez przedstawicieli innych podmiotów z Grupy PFR, do której należy PAIH. Uczestnicy mogą dowiedzieć się o instrumentach finansowych, ubezpieczeniach eksportowych czy bezpłatnych szkoleniach. 

Zbliżanie samorządów z partnerami zagranicznymi

Kolejnym instrumentem wsparcia samorządów są międzynarodowe misje gospodarcze. W trakcie nich przedstawiciele lokalnych władz mogą spotkać się z potencjalnymi inwestorami i zaprezentować ofertę swojego regionu, a także poznać ich oczekiwania i potrzeby. Misje odbywają się pod egidą instytucji najwyższego szczebla, przy wsparciu lokalnych placówek dyplomatycznych oraz Zagranicznych Biur Handlowych Agencji.Skip to content