Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Multidyscyplinarne podejście kluczem do sukcesu w procesie wdrażania innowacji – wypowiedź ekspercka Agencji Badań Medycznych – partnera I Forum Ochrony Zdrowia

Forum Ochrony Zdrowia Najnowsze informacje

Rozwój zdolności i gotowości do tworzenia i wdrażania innowacji na poziomie systemowym, instytucjonalnym i jednostkowym staje się dziś podstawowym wyzwaniem w procesie usprawniania systemu ochrony zdrowia. W związku z powyższym tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju innowacji stanowi obecnie podstawowy warunek do poprawy konkurencyjności tego sektora w naszym kraju.

Pandemia COVID-19 uwypukliła ogromny potencjał innowacyjny branży biotechnologicznej i jej wpływ na rynek ochrony zdrowia. W ostatnich latach wiele państw dostrzegło znaczenie sektora biomedycznego, czy szerzej biotechnologicznego i uczyniło go sektorem strategicznym. Liczne kraje wdrażają narodowe strategie, które wyznaczają kierunki i obszary wsparcia tego sektora, pozwalające na wykorzystanie szans rozwoju gospodarki, innowacji, czy bezpieczeństwa lekowego. Wzorem innych krajów, które odniosły sukces biomedyczny, w 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022–2031.  Wejście w życie dokumentu to przełomowy moment dla naszego kraju stanowiący gwarancję wsparcia polskiego rządu dla biotechnologii. To szansa dla polskich badaczy, przedsiębiorców, innowacyjnych firm medycznych, czy start-upów na poszukiwanie rozwiązań o największym potencjale, mających realny wpływ na poprawę sytuacji sektora, zwiększając tym samym naszą konkurencyjność w Europie.

Zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową ulega współcześnie istotnym przeobrażeniom. Kierunek tych zmian wyznacza multidyscyplinarne podejście do procesów tworzenia innowacji oraz zintegrowane zarządzanie działalnością innowacyjną. Należy pamiętać, że jedyną ścieżką dla zapewnienia innowacyjności systemu ochrony zdrowia jest zapewnienie odpowiedniego finansowania, współpraca międzyinstytucjonalna, współdzielenie centrów badawczo-rozwojowych, interdyscyplinarność zespołów i badań, ale także tworzenie przyjaznego otoczenia legislacyjnego dla rozwoju innowacji.

Przed nami szereg wyzwań. Tworzymy obecnie społeczeństwo starzejące się, a to oznacza zwiększenie zjawiska wielochorobowości, a co z tym idzie wyższe zapotrzebowanie na usługi medyczne w przyszłości. W odpowiedzi na to wyzwanie musimy budować silną pozycję instytucji odpowiedzialnych za wytwarzanie innowacji i proces ich wdrażania. 

Polska, dzięki podejmowanym w ostatnich latach działaniom, stała się krajem, który ma zasoby i możliwości, aby zarządzać kluczowymi projektami na rynku międzynarodowym. Należy podkreślić, że nasz kraj jako jedyny w regionie kontynuował wzrost w globalnym rynku badań po 2015 r. Jeżeli uda się zwiększyć ten potencjał polski rynek badań klinicznych może znaleźć się w europejskiej czołówce. 

Skip to content