Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Wypowiedź ekspercka: Katarzyna Dubno. Pacjenci potrzebują stabilnego sektora farmaceutycznego w Polsce.

FOZ w Karpaczu Polityka Lekowa

Zapewnienie bezpieczeństwa lekowego Polakom czyli dostępności leków, jest priorytetem Adamed Pharma. Aby tego dokonać m. in. zwiększyliśmy moce produkcyjne Centrum Produkcyjno-Logistycznego w Pabianicach a także rozwojowe w obszarze R&D. Od 2019 r. aż trzykrotnie wzrosły nasze zapasy. Za nami rok intensywnych prac legislacyjnych. Zapisy w nowelizacji ustawy refundacyjnej, to dobry początek drogi, na którą wkraczamy. Zgodnie z naszą misją „Odpowiadamy na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny” staramy się zagwarantować stałą dostępność nowoczesnych leków polskim pacjentom – co dziś postrzegamy, jako jedno z najważniejszych zadań – mówiła Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia Adamed Pharma podczas dyskusji „Pacjent w systemie ochrony zdrowia” podczas XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu.

Zabiegi i działania zmierzające do rozwoju produkcji substancji czynnych i leków w Polsce i Europie są kluczowe dla budowania suwerenności naszego kraju w zakresie wytwarzania leków i zapewnienia bezpieczeństwa lekowego pacjentów w Polsce. Horyzont czasowy takich inwestycji jest długi, skala ograniczona, a produkcja w Polsce czy innej części Starego Kontynentu droższa, m.in. z uwagi na wyższe koszty pracy czy znacznie bardziej restrykcyjne normy środowiskowe. Dlatego w kolejnych latach w sposób szczególny należy skoncentrować wysiłki na nowoczesnych technologiach, które wpłyną m. in. na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. 

Istotna w całym procesie jest także wspierająca polityka cenowa, refundacyjna czy fiskalna tworzone przez regulatora. Konieczne są mechanizmy wsparcie sektora i partycypacja w kosztach badań i rozwoju (B+R) poprzez granty krajowe czy oczekiwane środki zaplanowane w KPO na rozwój potencjału producentów leków i wyrobów medycznych, w tym inwestycje związane właśnie z produkcją API w Polsce.

Skip to content