Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Rola akceleratorów i inkubatorów przedsiębiorczości w zachęcaniu młodych ludzi do projektów startupowych

Polsko-Ukraińska Platforma Opinii

Autor: Olga Marchenko, doktor ekonomii, docent, Uniwersytet Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy

Młodzi ludzie są otwarci na kreatywne i innowacyjne myślenie, które tworzy nowe pomysły i tym samym – zmienia otoczenie. Przedsiębiorczość młodzieży nabiera rozpędu i staje się coraz bardziej popularna w gospodarce rynkowej. Każdy może spróbować zrealizować swoje pomysły biznesowe niezależnie od zawodu i wieku. Ale zdecydowana większość nie wie, jak prawidłowo rozwijać przedsiębiorczość młodzieży, zwłaszcza, że w ciągu ostatnich 30 lat nastąpiła znacząca zmiana w krytycznym myśleniu.


Jak zbudować państwo startupów i przedsiębiorczej młodzieży? Warto zacząć rozwijać kulturę startupową na uczelniach i zapoczątkować trend na przedsiębiorczość wśród młodzieży. Jednym z narzędzi wspierających projekty startupowe i przedsiębiorczość młodzieży są takie struktury jak akceleratory i inkubatory przedsiębiorczości, które umożliwiają uczestnikom realizację pomysłu na biznes, zaprezentowanie go rynkowi i stworzenie własnego projektu startupowego. Akceleratory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości są stworzone dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak i gdzie rozpocząć własną działalność gospodarczą. W kontekście szybkiego postępu technologicznego startupy studenckie istnieją dzięki wytrwałości, komunikacji i progresywności studentów, którzy sami szukają możliwości udanego rozwoju. Udział startupu młodzieżowego w programach inkubatorów przedsiębiorczości lub akceleratorów znacznie zwiększa szanse na pomyślne wdrożenie na wczesnym etapie.


Miejscami, w których rodzi się przedsiębiorczość młodzieży, są uniwersytety, które mogą być intensywnym impulsem do rozwoju skutecznego krajowego ekosystemu wspierającego ruch startupowy. Na przykład sieć inkubatorów przedsiębiorczości YEP, obejmująca około 80 instytucji szkolnictwa wyższego.
Według oficjalnej strony internetowej tej sieci, tworzą one ekosystem przedsiębiorczości młodzieży na Ukrainie i w Europie Wschodniej, który zapewnia młodym ludziom ogromne możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Jest to okazja, aby spróbować swoich możliwości w przedsiębiorczości bez ryzyka i uruchomić własny startup w ciągu 3 miesięcy. Stworzenie tego rodzaju projektu startupowego pomaga młodym kreatywnym ludziom uzyskać swobodny dostęp do finansowania grantowego, inwestorów, mentorów, programistów, konkurentów, infrastruktury i daje im możliwość skutecznie wdrożyć w życie swoje pomysły.
Akceleratory i inkubatory przedsiębiorczości młodzieży, są stworzone dla ujednolinia inicjatyw i kreatywnych pomysłów młodych ludzi oraz wspierania rozwoju ich projektów biznesowych, co daje ogromne możliwości stworzenia modelu organizacji edukacji, zapewniającej wsparcie kompetentnych mentorów. W większości przypadków, po inkubatorze przedsiębiorczości, startupy przechodzą do akceleratora. Utworzenie takiej sieci wsparcia przedsiębiorczości młodzieży powinno składać się głównie z zainteresowanych stron z dużych przedsiębiorstw i młodych ludzi.


Tak więc, aby zachęcić młodych ludzi do pomyślnego rozwoju projektów startupowych, ważną rolę powinni odegrać akceleratory i inkubatory przedsiębiorczości, które wspierają przedsiębiorców zarówno na etapie opracowywania modelu biznesowego, jak i uruchamiania projektu biznesowego, który jest ważną częścią ekosystemu przedsiębiorczości młodzieży na Ukrainie.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content