Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Budowa ekonomicznych kompleksów basenów odkrytych

VIII Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

Koncepcja budowy ekonomicznych publicznych basenów letnich to kompleksowe przedsięwzięcie, które jest próbą odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na nowoczesne, sprawdzone i efektywne ekonomicznie rozwiązania tworzące przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców gmin i zapewniające bezpieczne korzystanie z rekreacji wodnej.

Odpowiedź na potrzeby społeczne i zmiany klimatu 

Samorządy stają przed coraz trudniejszym wyzwaniem, jakim jest minimalizowanie wpływu zmian klimatu na zdrowie publiczne. Adaptacja i stosowanie środków przystosowawczych nie będzie w pełni efektywne jeśli nie wprowadzimy działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu  
w celu ochrony zdrowia publicznego. Inwestowanie w podniesienie atrakcyjności obiektów infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, w tym basenów, wpływa pozytywnie na wyrabianie dobrych nawyków zdrowotnych, zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców a także utrzymanie lepszej kondycji.  

Koncepcja modułowych kompleksów letnich 

Koncepcja ekonomicznych kompleksów basenowych z infrastrukturą towarzyszącą jest oparta na modułach programowych tj.: baseny, wodne place zabaw, splash parki, zjeżdżalnie, sauny oraz inne. Dzięki temu każda gmina może dowolnie skonfigurować swój kompleks, dobierając moduły odzwierciedlające aktualne trendy rynkowe i racjonalnie wykorzystując budżet inwestycji. 

Zrównoważony rozwój 

Budowa basenów letnich generuje korzyści o charakterze społecznym i ekonomicznym, przy jednoczesnym zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Zapewnienie powszechnej dostępności do obiektu całej społeczności lokalnej sprzyja także poprawie stanu zdrowia mieszkańców. 

Poprzez program nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży, w okresie letnim kształtowane są właściwe postawy społeczne wśród uczestników oraz przeciwdziałanie utonięciom. Dzięki dostosowaniu obiektu do potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami, kompleks będzie pełnił także funkcję miejsca integracji i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem. Aktywizacja wskazanych grup odbiorców wpłynie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców, a w dłuższej perspektywie ograniczy wydatki na leczenie i rehabilitację. Rozszerzenie oferty rekreacyjnej sprzyja integracji mieszkańców, a także przyczynia się do poprawy jakości ich życia. Inwestycje tego typu wpływają także na poprawę konkurencyjności gminy.  

Rekreacja w basenie jest jedną z najbardziej kompleksowych form ruchu, polecaną dla każdego, bez względu na wiek. Podczas pływania i innych form rekreacji wodnej pracują wszystkie mięśnie, kręgosłup, a stawy są odciążone. Aktywność w wodzie przyspiesza także regenerację po wysiłku i doskonale rozciąga, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, wspomaga układ oddechowy, zwiększając pojemność płuc, zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu, zawału serca, cukrzycy, poprawia elastyczność stawów i ich ruchomość. 

ROSA pool 
ul. Kijowska 7/10 
03-743 Warszawa 
e-mail: o.wesolowska@rosapool 
www.rosapool.pl 

Skip to content