Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury czynnikiem rozwoju regionu i kraju [RELACJA]

Forum Europa-Ukraina

Pierwszego dnia XIII Forum Europa-Ukraina odbyła się dyskusja: Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury czynnikiem rozwoju regionu i kraju.

Rozpoczęła się od prezentacji ukraińskiego obwodu rówieńskiego, który jest znanym hubem logistycznym oraz centrum gospodarczym. Przedstawił ją Sergiej Gemberg z Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwa.

Moderatorem dyskusji był Rusłan Kyłuk, przedstawiciel organizacji pozarządowej – Europejska Strategia Obwodu Tarnopolskiego. W panelu wzięli udział: Steffan Forssell  – dyrektor generalny Szwedzkiej Rady ds. Sztuki, Jan Nawara – dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Anna Stróż-Pawłowska – dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów, Marta Wierzbieniec – dyrektor Filharmonii Podkarpackiej oraz Taras Woźniak – dyrektor Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego z Ukrainy.

Po prezentacji gości, głos zabrał Steffan Forssell, który w krótkiej prezentacji przyznał, że w przypadku kultury, trudno jest sobie wyobrazić sytuację, kiedy instytucje kulturalne ze sobą nie współpracują. Kultura wzbogaca każdy region, jej przedstawiciele są niezmiernie ważnymi członkami społeczeństwa. Według Forssella, kultura powinna się opierać na zasadzie 3T: technologii, talencie i tolerancji.

Następnie Jan Nawara wyjaśnił, jak w Rzeszowie realizowana jest współpraca w dziedzinie kultury. Dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej, podkreślił strategiczną rolę położenia Rzeszowa, który leży w pobliżu granicy. Dzięki temu jest on miastem uprzywilejowanym i ma możliwość realizowania wielu projektów międzynarodowych i przygranicznych. W Rzeszowie odbywa się Festiwal Kultury Pogranicza, w którym biorą udział teatry z Czech, Słowacji, Ukrainy oraz Litwy. Nawara podkreślił, że przenikanie się kultur i wspólna historia łączy i otwiera dialog w innych dziedzinach, np. gospodarczych.

Jak w praktyce wygląda współpraca międzynarodowa w dziedzinie kultury? Według Anny Stróż-Pawłowskiej, jest to bardzo trudne zadanie do wykonania. Muzeum, którym kieruje jest najmłodszą taką placówką na południu Polski, bo powstało w roku 2016. Dokłada wszelkich starań, aby ta współpraca się rozwijała i kwitła, między innymi przez organizację konferencji – Jak mówić o sprawiedliwych.

Dyrektor Filharmonii Podkarpackiej – Marta Wierzbieniec opowiedziała o wielu projektach międzynarodowych Filharmonii. Podkreśla, iż dokładają wszelkich starań, aby ułatwić społeczności lokalnej dostęp do kultury, między innymi poprzez zapraszanie znakomitych dyrygentów czy muzyków z zagranicy. Ze smutkiem konstatowała, że o kulturze rozmawia się na samym końcu, gdyż chętniej dyskutuje się sprawy związane z gospodarką i infrastrukturą. Dlatego jest niezmiernie wdzięczna, że podczas XIII Forum Europa-Ukraina pojawiły się panele dyskusyjne, które poruszają zagadnienia z dziedziny kultury. Wierzbieniec podkreśliła, że granice państwa nie są tożsame z granicami kulturowymi.

Taras Woźniak zgodził się, że kulturze poświęca się niewiele uwagi oraz środków finansowych. Podkreślił, że szerzenie się kultury jest znaczenie utrudnione, właśnie ze względu na granice państwowe. Zwłaszcza oddzielenie Ukrainy od pozostałych krajów Unii Europejskiej utrudnia promowanie kultury na arenie międzynarodowej.

Vasyl Berenzovics ze Stowarzyszenia Kulturalnego Węgrów Zakarpackich podkreślił, że kultura pełni ogromną rolę w rozwoju każdego narodu, dlatego też dokłada szczególnych starań do rozwoju trans granicznych projektów kulturalnych .

Na zakończenie moderator poprosił panelistów o odpowiedź na pytanie – Czy społeczeństwo jest otwarte na międzynarodową współpracę w dziedzinie kultury?

Marta Wierzbieniec podkreśliła, że bardzo ważnym aspektem jest stworzenie społeczeństwu możliwości do odbioru i poznania kultury, bo jeśli społeczeństwo jest świadome tego, że spotyka się z wielkim artystą i wydarzeniem, wówczas z nim się utożsamia i jest zaangażowane w to co się dzieje. Zwłaszcza, że nie musi podejmować trudów podróży zagranicznych.

Nawara podkreślił, rolę samorządów w szerzeniu kultury. Zaapelował do władz samorządowych, aby wspierały kulturę również finansowo.

Wszyscy obecni goście zgodzili się, że kultura stoi ponad granicami i łączy pozornie różne od siebie narody.

Skip to content