Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Dyskusje o kulturze i edukacji kulturalnej w czasie XXX Forum Ekonomicznego – nagrania wideo

Forum Ekonomiczne Najnowsze informacje

Dyrektor instytucji kultury – artysta czy menadżer?

Moderator:

Paweł Kamiński, Dyrektor, Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu

Paneliści:

Anna Żabska, Prezes Zarządu, Zamek Książ Sp. z. o.o.
Grzegorz Ćwiertniewicz, Dyrektor Wydziału Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Olga Nowakowska, Dyrektor Naczelny, Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego
Błażej Moder, Dyrektor, „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

Pomimo specyficznej domeny działalności, instytucje kultury podlegają analogicznym prawom, jak inne organizacje sektora publicznego. Powoduje to, że zarówno organizatorzy, jak i lokalne społeczności coraz częściej i powszechniej oczekują od dyrektorów samorządowych instytucji kultury oraz kandydatów na dyrektorów kompetencji menedżerskich. Potrzebę posiadania i rozwijania kompetencji w tym zakresie dostrzegają także sami dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury. Czy jednak menedżerski model zarządzania instytucją kultury jest optymalny? Czy na czele instytucji artystycznych powinni stać menedżerowie? Jak godzić podejście menedżerskie z celami artystycznymi?

Jak rozmawiać, żeby się porozumieć?

Jerzy Bralczyk, Wiceprzewodniczący, Rada Języka Polskiego
Grzegorz Gauden, Członek Rady, Rada Programowa Forum Ekonomicznego

“Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata” – powiedział Ludwig Wittgenstein. Uważając, że mam swój własny język do opisu świata, powinienem jednak być otwarty na inne opisy i dopuszczać inne możliwości nazywania. Język jest wytrzymały, na szczęście dla wygody komunikacji, a może i dla wygody poznawania świata.

Rola instytucji kultury w budowaniu kapitału społecznego

Moderator:

Paweł Kamiński, Dyrektor, Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu

Paneliści:

Edwin Bendyk, Publicysta, Tygodnik Polityka
Krzysztof Maj, Dyrektor Generalny, Strefa Kultury Wrocław
Anna Świętochowska, Pełnomocnik ds. Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
Marek Szymaniak, Reporter

Instytucje kultury w coraz większym stopniu stają się aktywnymi uczestnikami życia społecznego w środowiskach lokalnych. Dzieje się tak zarówno w małych środowiskach jak i dużych miastach. Między innymi za sprawą takich programów jak np. Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne domy, ośrodki i centra kultury w coraz bardziej świadomy sposób budują relacje ze swoim otoczeniem. Czy budowanie i wzmacnianie kapitału społecznego powinno być misją instytucji kultury? Jaki wpływ na instytucję i jej interesariuszy może mieć takie podejście? Czy takie podejście grozi instrumentalizacją kultury?

Kultura w rozwoju regionalnym – praktyczne wskazówki i inspiracje

Anna Świętochowska, Pełnomocnik ds. Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej

Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji przedstawicieli samorządów w zakresie realizacji działań animacyjnych i kulturalnych w regionach. W ramach spotkania przedstawimy przykłady innowacyjnych narzędzi, skutecznych w realizacji regionalnej polityki kulturalnej. Odpowiemy także na następujące pytania: gdzie leży potencjał kultury w rozwoju regionów; jak rozpoznawać prorozwojowe potencjały; czym jest skuteczność w regionalnej polityce kulturalnej i od czego ona zależy. Spotkanie będzie miało charakter interaktywnego warsztatu połączonego z prezentacją case study – Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Skip to content