Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Wypowiedź ekspercka: dr n. przyr. Andrzej Mądrala

FOZ w Karpaczu Organizacja Systemu Ochrony Zdrowia

Konieczne jest odczarowanie pojęcie medycyny prywatnej – warto odpowiedzieć sobie na pytanie ile prywatnych podmiotów leczniczych realizuje dzisiaj w Polsce świadczenia opieki zdrowotnej i ile z tych podmiotów jest świadczeniodawcami. W opiece ambulatoryjnej
– począwszy od POZ, a skończywszy na specjalistce – mamy 90% podmiotów prywatnych. Warto w tym miejscu podkreślić, iż pacjent, bez względu na to, gdzie jest leczony, jest wciąż tym samym pacjentem – człowiekiem, który potrzebuje zaopiekowania i odpowiedniej terapii.

Koncentracja na pacjencie i jego potrzebach jest tym postulatem, który łączy wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia – personel medyczny, władze centralne i samorządowe, świadczeniodawców oraz medycynę prywatną i o to apelujemy, aby wspólnie, ponad podziałami, pomyśleć o elastycznych formach zatrudnienia, możliwości rozwoju zawodowego, dostępie do najnowocześniejszych technologii medycznych oraz atrakcyjnych wynagrodzeniach. Osobiście – jako Prezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej – rekomenduję, aby wszyscy uczestnicy systemu ochrony zdrowia podjęli współpracę przy tworzeniu długookresowej strategii, w której centrum będą znajdować się pacjent i jego potrzeby oraz zapewnienie wysokiej dostępności i jakości świadczeń medycznych. Konieczne jest także podjęcie szerokiej współpracy w zakresie kształcenia kadr, w tym nowych zawodów medycznych, i wypracowanie systemowego mechanizmu oceny efektywności świadczeniodawców, który będzie zachęcał do podnoszenia jakości usług medycznych. Konieczne jest, aby cały system ochrony zdrowia skorzystał z wybranych dobrych praktyk sektora prywatnego, którego siłą jest sprawność organizacyjna, umiejętność szacowania ryzyka, efektywność kosztowa oraz nowoczesne podejście, angażujące pacjentów w dbanie
o stan swojego zdrowia jako przejaw profilaktyki zachorowań. 

Dr n. przyr. Andrzej Mądrala
Prezes Zarządu
Pracodawców Medycyny PrywatnejSkip to content