Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Korzyści dla gospodarki i społeczności lokalnych z inwestycji w Mały Atom

Bez kategorii

Podczas panelu „Korzyści dla gospodarki i społeczności lokalnych z inwestycji w Mały Atom”, miał swoją premierę raport  przygotowany przez KPMG pt. “Wykorzystanie technologii BWRX-300 w Polsce – korzyści dla gospodarki i lokalnego samorządu”. Budowa małych reaktorów jądrowych (SMR) w Polsce ma zapewnić zeroemisyjną energię elektryczną oraz ciepło.  

Moderatorem spotkania był Jacek Pochłopień (Redaktor, Dziennik Gazeta Prawna) a uczestnikami: Dawid Jackiewicz (Wiceprezes Zarządu, ORLEN Synthos Green Energy), Marek Wojtkowski (Prezydent, Urząd Miasta Włocławek), Lucjusz Nadbereżny (Prezydent, Miasto Stalowa Wola),Wojciech Hann (Senior Advisor, KPMG), Robert Rudich (Attaché ds. energii, Departament Energii, USA), Nicole Holmes (Chief Commercial Officer, GE Hitachi Nuclear Energy, USA). Partner panelu był ORLEN Synthos Green Energy.

Podczas dyskusji Dawid Jackiewicz na początku zaznaczył ogromny format kampanii promocyjno – informacyjna jaka została wdrożona oraz jaki ogrom pracy spółka musiała wykonać. Praca ta spowodowana jest brakiem doświadczenia Polski w tym temacie. Będzie to drugi taki reaktor ( pierwszy jest w Kanadzie). Wiceprezes Jackiewicz zaznaczył chęć podążania za kanadyjskimi firmami. Poinformował również, że firma ma pozwolenie na wykorzystanie kanadyjskich patentów a w planach jest “wpuszczenie prądu do sieci” w 2029 roku. Łącznie zostało przeanalizowanych 80 lokalizacji w kraju, a każda z wybranych lokalizacji posiada niezbędne zgody i pozwolenia. W ciągu najbliższych lat nastąpi budowa 30 reaktorów. Zostały podpisane umowy na środki w wysokości 4 miliardów dolarów.  

Program przewidziany jest na kilkanaście lat ma wynieść 100 milionów zł. Dawid Jackiewicz zaznaczył, że dzięki SMR otworzy się wiele miejsc pracy. Z uczelniami został podpisany kontrakt w celu szkolenia wykwalifikowanego personelu, który będzie również kształcony praktycznie w Europejskich Centrach Treningowych przez 2 lata – zdobywając certyfikaty i doświadczenie. Poinformował również, że wystąpienie niepożądanych działań jest znikome.

Wojciech Hann podsumował treść raportu, który skupia się na korzyściach wynikających z SMR. Przedstawił wyliczenia korzyści inwestycji w SMR. Rezultatem wybudowania jednego małego atomu  jest wpływ na poziomie rocznym kilkunastu milionów zł, do gmin trafi do 12 milionów zł. Wojciech Hann zaznaczył, że jest to ciekawy i ambitny program i uzupełnia projekt budowy Dużego Atomu.

Robert Rudich zaznaczył, że teraz jego kraj ma 93 działające reaktory, które w ciągu dekad dowiodły, że są niezawodne i bezpieczne.Mówił również o oszczędnościach 15-30 % jeśli budowa będzie w miejscu gdzie była infrastruktura węglowa – są to najlepiej wyposażone miejsca, z wykwalifikowaną kadrą. 

Nicole Holmes mówiła o obawach ludzi odnośnie bezpieczeństwa SMR. Opowiadała, że często jest pytana czy ona zamieszkałaby przy elektrowni?. Odpowiedź była – mieszkam i czuje się bezpiecznie. 

Marek Wojtkowski podkreślił, że wie, o istnieniu obaw społecznych, jednak zaznaczył, że są to obawy naturalne. Dlatego ważne jest rozmowa i aspekt medialny. Prezydent Wojtkowski zaznaczył, że pokłada wielkie nadzieje w projekcie podkreślając, że jest to ważny projekt dla jego miasta i wielka szansa, ponieważ korzyści nie będą tylko finansowe. Ciepło jako produkt uboczny w fabryce może wykorzystać miasto. Pierwsze dokumenty zostały złożone do urzędu miasta.

Prezydent Stalowej Woli – Lucjusz Nadbereżny nawiązał do historii miasta. Wspomniał o ogromnej powierzchni 1000 hektarów przeznaczonej na projekt. Prezydent miasta stwierdził, że jesteśmy w wyjątkowym czasie historii, wynikającym z pandemii i wojny, które zresetowały myślenie, że jesteśmy globalną wioską. Mówił też o pobudzeniu lokalnej społeczności przez projekt zaznaczając, że jeśli miasto nie zrealizuje tego projektu, to SMR powstanie obok, przez co miasto nie odczuje takich korzyści finansowych. Odkładanie projektu w czasie nie działa na korzyść.

Na zakończenie Dawid Jackiewicz powiedział, że jednym z problemów może być wystarczająca ilość specjalistów, dlatego zawarto czołowe porozumienie szkół akademickim. Na podstawie której kadra będzie kształcona w Europejskim Centrum Treningowym. Zaznaczył również, że przedstawiciele tego sektora są w stanie odpowiadać na wszystkie pytanie, nie mają nic do ukrycia. Mówił również o obawach przed wpływem nieprawdziwych informacji, podając przykłady. Jackiewicz zaznaczył również, że wprowadzenie elektrowni atomowych to będzie przełomowy moment dla polskiej gospodarki. Jest to możliwość zwiększenia w Polsce przemysłu. 

Skip to content