Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Wypowiedź ekspercka: prof. dr n. med. Marcin Czech. Potrzebne są zmiany w systemie organizacji i finansowania szczepień osób dorosłych.

FOZ w Karpaczu Polityka Lekowa

Demografia w Polsce się zmienia – Polacy żyją coraz dłużej, a społeczeństwo się starzeje. Coraz częściej mamy do czynienia z powrotem chorób zakaźnych w populacji seniorów. Z drugiej strony, są zarejestrowane szczepionki, które wcześniej nie były dostępne np. przeciw półpaścowi czy syncytialnemu wirusowi oddechowemu (respiratory syncytial virus, w skrócie RSV). Dlatego warto wziąć pod uwagę szczepienia u dorosłych jako skuteczną i bezpieczną metodę prewencji pierwotnej chorób zakaźnych, podkreśla prof. dr n. med. Marcin Czech, specjalista epidemiologii i zdrowia publicznego, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

W raporcie pt. „Szczepienia dorosłych: potrzeby i możliwości. Raport otwarcia” prof. Czech sformułował rekomendacje dot. zmian w systemie szczepień ochronnych w celu nadania priorytetu systemowego profilaktyce i zdrowiu publicznemu poprzez promowanie zdrowego stylu życia, edukację pacjentów i działań, które pomagają zachować zdrowie. Do głównych postulatów należą:

  • Opracowanie dokumentu na poziomie krajowym wyznaczającego kierunki rozwoju systemu immunizacji – strategii szczepień, z uwzględnieniem programu szczepień osób dorosłych.  
  • Rozwój programu szczepień adekwatnie do zmieniających się potrzeb zdrowotnych i sanitarno-epidemiologicznych.
  • Wprowadzenie nowych szczepionek: gdy nowe szczepionki stają się dostępne na rynku poprzez uzyskanie rejestracji, ich włączene do programu szczepień dla dorosłych/ refundacji  powinno być szybko rozstrzygnięte.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania szczepień ochronnych ze środków publicznych, w tym komplementarności programów państwowych i samorządowych. 

prof. dr n. med. Marcin Czech
prezes Polskiego Towarzystwa FarmakoekonomicznegoSkip to content