Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Nowe technologie kluczem sukcesu w zarządzaniu miastem

Europejski Kongres Samorządów Panele

Moderator dyskusji, Sławomir Jastrzębowski – prezes Salon24.pl, otworzył dyskusję i przedstawił gości dyskusji: Bartosz Majewski – dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Robert Król – dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej z NASK Państwowy Instytut Badawczy, Bartłomiej Pawlak – wiceprezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju, Jacek Duliński – dyrektor sprzedaży w Exatel, Robert Król – dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w NASK Państwowy Instytut Badawczy, Marcin Dzienniak – wiceprezes zarządu, Chmura Krajowa.

Moderator zapytał: Czym jest sukces i w kategoriach sukcesu miasta?

Zdaniem Bartosza Majewskiego sukces miasta, to dla władzy  może być ponowne wygranie wyborów, a dla obywateli – rozwój miasta. Problem polega na zbyt niskiej aktywności samorządów a mianowicie analizie  potrzeb obywateli.

Jacek Duliński zaznaczył, że sukcesem będzie wdrożenie nowych technologii, które powodują rozwój. Sukcesem możemy definiować wszystkie rzeczy, które wpływają na to, jak możemy mierzyć sukces, rodzi się morze problemów jak rozwój definiować i planować.

Według Bartłomieja Pawlaka  miarą sukcesu jest zwiększenie komfortu mieszkańców miasta, a głównym problemem w Polsce jest brak wspólnej strategii i zbyt rzadkie wdrażanie dobrych praktyk obniżających koszty.

Moderator zadał pytanie,  kiedy włodarz może usiąść i powiedzieć, osiągnęliśmy sukces?

Marcin Dzienniak – „Jak patrzę na sukces z perspektywy mieszkańca, życzyłbym sobie, żeby wszystko można było załatwić tak prosto, jak przelew bankowy.” Zgadza się również z przedmówcą w sprawie standaryzacji przez samorządy  praktyk obniżających koszty.

Robert Król  twierdzi, że sukces jest wtedy, kiedy osiągniemy założone cele. Zdaniem dyrektora cyfryzacja jest bardzo ważną kwestią

Włodarz, który powie, że odniósł sukces, nie może być uważany za dobrego włodarza, bo to dynamiczny proces nieustannego rozwoju. Jeżeli włodarz nie będzie miał jasnej informacjii, czego mieszkaniec oczekuje, to nie będzie  w stanie identyfikować właściwie jego potrzeb i docelowo może to spowodować realizowanie projektów, które sobie mieszkańcy nie życzą – zaznaczył Bartosz Majewski

Jeśli chodzi o kwestie danych osobowych zdaniem Jacka Dulińskiego dane też były gromadzone. Zależy od perspektywy różnych pokoleń. Starsze pokolenie może być przerażone zmianami, zaś młodsze pokolenie wręcz wymaga takich rozwiązań. Zdaniem dyrektora jest ważna kwestia odpowiedzialności, kto dane gromadzi, jak ich przechowuje, jak te ogromne ilości danych zabezpieczać? Opracowanie danych jest olbrzymim wyzwaniem dla samorządów.

Bartłomiej Pawlak – zdaniem wiceprezesa ważny jest wątek bezpieczeństwa. Ważne jest pytanie, co zrobić, żeby dane zabezpieczyć sobie, miastu oraz Państwu.

Marcin Dzienniak –kwestia bezpieczeństwa i  prywatności  jest ważna w kontekście miasta. Jeżeli mamy mądrych włodarzy, systemy będą pomagać rozwijać i polepszać jakość życia.

Zdaniem Roberta Króla bezpieczeństwo i prywatność są nieodłącznym elementem  muszą być razem. Nie trzeb rezygnować z żadnego z tych możliwości.

Bartosz Majewski – biorąc pod uwagę obecny poziom technologii , można rozwiązać każdy problem, pytanie brzmi, do jakiej miary są samorządy w stanie pokryć wszystkie inwestycje, by poprawić komfort zycia. Trzeba mieć długofalową strategię.

Jacek Duliński – dyrektor zgodził się z przedmówcą, że dzisiaj jesteśmy w stanie rozwiązać prawie wszystkie problemy. Dla samorządowców Exatel przygotowuje oszacowanie kosztów rozwiązań, ale decyzja już leży wyłącznie na samorządach, czy chcą inwestować w poprawę życia.

Moderator stwierdził, że jeżeli jest pilna potrzeba, to się pieniądze znajdą. Jak przykład wspomniał aplikację koronawirus.

Bartłomiej Pawlak – „Dobrze byłoby wykorzystywać rozwiązania, które już się sprawdziły.”

Marcin Dzienniak – „Jak się ma dobry produkt, to sam się sprzedaje.” Trzeba się martwić przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa danych.  

Skip to content