Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Podsumowanie Forum Gospodarczego

Forum Gospodarcze w Tarnowie Najnowsze informacje

Za nami I edycja Forum Gospodarczego w Tarnowie trwająca w dniach 28-29 listopada 2022 roku. Podczas konferencji spotkali się przedstawiciele świata polityki, biznesu, kultury i nauki. Uczestnicy mieli okazję skorzystać z szerokiej oferty programu merytorycznego, towarzyszących mu wydarzeń kulturalnych i spotkań autorskich. Podczas Forum Gospodarczego w Tarnowie przyznane zostały przez kapitułę nagrody dla osób i instytucji, które wywarły istotny wpływ na kluczowe procesy i wydarzenia w regionie.

Liczby

Organizatorzy Forum Gospodarczego wysłali 1500 zaproszeń w okresie jednego miesiąca, na które pozytywnie odpowiedziało 331 gości z Polski w tym 18 z zagranicy. 151 gości wzięło czynny udział w 33 wydarzeniach22 panelach dyskusyjnych, 5 prezentacjach książek i 6 rozmowach. Obrady Forum były relacjonowane przez dziennikarzy zarówno ogólnopolskich jak i lokalnych redakcji. Forum Gospodarcze miało 23 partnerów medialnych, a jej głównym partnerem było miasto gospodarz – Tarnów.

Program merytoryczny

Tegoroczne Forum Gospodarcze było obfite w bogaty program merytoryczny, którego zwieńczeniem były dwie sesje plenarne. Jedna z nich o tytule ,,Przyszłość jest teraz. Gospodarka bez wróżenia z fusów” moderowana przez Redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej Bogusława Chrabotę oraz druga ,,Kto rządzi światem na początku XXI wieku?” moderowana przez Jana Rokitę. Program merytoryczny Forum Gospodarczego został zbudowany w oparciu o takie bloki tematyczne jak inwestycje i infrastruktura, biznes i zarządzanie, gospodarka, przemysł sportowy, przemysł kultury, finansowanie nauki i oświaty oraz kondycja finansowa samorządu terytorialnego. Ponadprzeciętnym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje książek takich jak ,,Wojna i Pokój” autorstwa prof. Grzegorza Kołodko, ,,Paliwo dla dominacji” prof. Tomasza Grosse, ,,Niedźwiedź w objęciach smoka” prof. Michała Lubiny, czy ,,Gamechanger. Za kulisami polityki” red. Michała Kolanko. Jednym z najciekawszych wydarzeń była rozmowa ,,Wojna w Ukrainie oczami wojskowego” z udziałem gen. Waldemara Skrzypczaka.

Najważniejsi goście

Administracja władzy państwowej była reprezentowana na Forum m.in. przez Agnieszkę Ścigaj Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Małgorzatę Jarosińską-Jedynak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, oraz Macieja Miłkowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Obecni byli także posłowie: Paweł Kowal były sekretarz stanu w MSZ, Stanisław Bukowiec i Jan Duda.

Czynny udział w panelach dyskusyjnych Forum brali także przedstawiciele biznesu:  m.in. Wojciech Myślecki Przewodniczący Rady Nadzorczej Eko Energetyka Polska, Ryszard Florek Prezes Zarządu FAKRO, Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu Newag S.A., Henryk Łabędź Prezes Zarządu Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., Krzysztof Zuba Członek Zarządu Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A, Marek Rzepka Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie oraz Rafał Jakubowski Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty JRCh sp. z o.o.

Z przedstawicieli środowiska akademickiego w obradach Forum Gospodarczego wzięli udział m.in. Rektor Szkoły Głównej Handlowej Piotr Wachowiak, Rektor Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka Ihor Cependa, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Stanisław Mazur. oraz Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sylwester Tabor.

Partnerzy Medialni

Podczas tegorocznej edycji Forum Gospodarczego w Tarnowie mogliśmy liczyć na szeroką obecność partnerów medialnych o zasięgu ogólnopolskim i najwyższej renomie. Możemy do nich przede wszystkim zaliczyć: Rzeczpospolitą, Wirtualną Polskę, Polskie Radio, Polskie Radio 24, Dziennik Gazetę Prawną, czy Salon 24.

Nagrody i pomoc Ukrainie

Forum Gospodarcze w Tarnowie zwieńczyła uroczysta Gala, której momentem kulminacyjnym było wręczenie prestiżowych nagród im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w kategoriach Osobowości i Firmy Roku. Kapituła podjęła decyzję o wręczeniu nagrody w kategorii osobowości Ihorowi Cependzie, Rektorowi Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka., a w kategorii Firmy Roku została przyznana przedsiębiorstwu SERVITECH.

Podczas uroczystej gali Forum Gospodarczego w Tarnowie – Instytut Studiów Wschodnich przekazał 50 000 złotych merowi miasta Trościaniec Yuriyowi Bovie. Z inicjatywy Fundacji Instytut Studiów Wschodnich Powiat Jasielski przekazał Trościańcowi karetkę, a miasto Tarnów agregat prądotwórczy.

Skip to content