Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Silny koncern multienergetyczny odpowiedzią na potrzeby Polaków – wypowiedź ekspercka ORLEN S.A.

Wypowiedź ekspercka

Bezpieczeństwo energetyczne jest konieczne dla stabilnego funkcjonowania państwa, a gwarantem tej stabilności są koncerny multienergetyczne. „Tylko one są zdolne skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną” – powiedział Marek Garniewski, prezes zarządu ORLEN VC.

– Transformacja energetyczna wymaga znacznych nakładów na rozwój nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii. Dlatego potrzebny jest podmiot, który będzie w stanie podołać kluczowym inwestycjom, będącym gwarancją jej przeprowadzenia. – stwierdził Marek Garniewski, Prezes Zarządu ORLEN VC podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu i dodał, że do końca tej dekady ORLEN przeznaczy na realizację strategicznych projektów zapewniających m.in. bezpieczeństwo energetyczne około 320 miliardów złotych.

ORLEN stawia na energetykę jądrową, farmy wiatrowe, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór. Nad planami koncernów multienergetycznych oraz nad ich rolą na rynku europejskim i światowym – zastanawiali się uczestnicy debaty w Karpaczu.

– Dzisiaj trzeba być forpocztą w obszarze innowacji. Po to łączymy firmy w naszym koncernie, aby skutecznie podejmować wyzwania, z którymi będziemy mierzyć się przez najbliższych kilkadziesiąt lat. A zrównoważenie między sektorem tradycyjnych surowców energetycznych a sektorem odnawialnych źródeł energii jest sprawą kluczową” – przyznał prezes Garniewski, potwierdzając wizję rozwoju ORLENU jako multikoncernu, mogącego konkurować z wielkimi graczami na zagranicznych rynkach.

Wyzwaniami, wynikającymi z transformacji energetycznej, pozostają cały czas niezbędne inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci energetycznych. Chodzi o to, aby energia elektryczna, wyprodukowana np. ze źródeł odnawialnych, takich jak np. farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim, mogła bez przeszkód dotrzeć do odbiorców. – Duże inwestycje, takie jak te w offshore, wymuszają zmiany w obszarze infrastruktury. Jest to zresztą wyzwanie, przed którym stoimy nie tylko my, bo jej rozbudowa nie będzie zadaniem łatwym do realizacji. Są to bowiem inwestycje zarówno wymagające dużych nakładów, jak i czasochłonne – zaznacza Marek Garniewski.

Uczestnicy panelu „Multienergetyczny koncern filarem bezpieczeństwa Polski i regionu” rozmawiali na temat roli, jaką firma może odegrać by zapewnić bezpieczeństwo energetycznego nie tylko Polski, ale też państw w naszej części Europy. Grupa ORLEN zadanie to realizuje poprzez inwestycje i dynamiczny rozwój na zagranicznych rynkach, m.in. w obszarze wydobycia, czego przykładem są ostatnie inwestycje w Norwegii. Norwegia to obecnie strategiczny rynek, jeśli chodzi o rozwój wydobycia gazu ziemnego. Grupa ORLEN umacnia tam swoją pozycję i przygotowuje się do uruchomienia wydobycia z kolejnych złóż. Do końca 2030 r. produkcja własna tego surowca ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wzrośnie prawie dwukrotnie, do 6 mld m sześc. gazu rocznie. 

Kwestie związane z polityką międzynarodową, bezpieczeństwem naszego regionu czy z rozwojem nowoczesnych technologii były tematami odbywającego się 5-7 września br. XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W blisko pięciuset panelach udział wzięli m.in. przedstawiciele świata biznesu, polityki i nauki. 

Skip to content