Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

VII Europejski Kongres Samorządów – Wypowiedź W. Janickiego

Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

AstraZeneca to jedna z największych i najbardziej innowacyjnych firm biofarmaceutycznych na świecie. Z myślą o pacjentach opracowujemy i wytwarzamy nowoczesne leki w obszarach terapeutycznych stanowiących największe wyzwania współczesnej medycyny. W Polsce AstraZeneca jest obecna od ponad 30 lat, posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego i zatrudnia ok. 2 600 osób w biurach w Warszawie i Krakowie. Skala naszej działalności świadczy o strategicznym znaczeniu Polski na globalnej mapie spółki. Dostrzegając kluczową rolę jednostek samorządu terytorialnego w zapewnieniu dostępu do wysokiej jakości ochrony zdrowia dla pacjentów, jako firma współpracujemy z samorządami, wspierając na różne sposoby ich działania na rzecz budowy zrównoważonego i odpornego systemu ochrony zdrowia.

Choć obszary, za które odpowiadają jednostki samorządu terytorialnego bardzo się od siebie różnią, wspólnym priorytetem wszystkich władz samorządowych jest kwestia zapewnienia ochrony zdrowia lokalnych społeczności. Priorytet ten nabrał szczególnego wyrazu w świetle wyzwań takich jak pandemia COVID-19 czy napływ uchodźców w związku z wojną w Ukrainie. To właśnie teraz kluczowe znaczenie mają inicjatywy skupiające się na profilaktyce – zarówno chorób zakaźnych jak i chorób przewlekłych. Są one w stanie ograniczyć presję wywieraną na systemie opieki zdrowotnej, która wynika z nagłych wzrostów zachorowań czy z wykrywania chorób w ich zaawansowanym stadium rozwoju.

W kwestii chorób zakaźnych, tematem wciąż niedocenianym są szczepienia przeciwko grypie u dzieci. Istnieją przykłady programów polityki zdrowotnej, które odniosły znaczące sukcesy i dzięki którym udało się ograniczyć zachorowania na grypę nie tylko u samych dzieci, ale też w gospodarstwach domowych. Rozwój tych programów w kierunku obranym chociażby przez Wielką Brytanię, w której populacyjne szczepienia dzieci odbywają się w szkołach, wydaje się być szczególnie interesujący.

W temacie przewlekłych chorób cywilizacyjnych, bardzo ważne są programy screeningowe, które na wczesnym etapie pozwalają na diagnozę u osób z grup ryzyka. Przykładowo pacjenci z przewlekłą chorobą nerek (PChN) są wciąż najczęściej diagnozowani na bardzo późnym etapie rozwoju choroby, kiedy ich opcjami terapeutycznymi są jedynie dializoterapia lub przeszczep nerki. Tymczasem proste badania diagnostyczne, szczególnie u pacjentów szczególnie narażonych na PChN, tj. z cukrzycą czy z niewydolnością serca, pozwoliłyby wykryć tę chorobę dużo wcześniej.

Ograniczenia budżetowe stanowią niewątpliwie wyzwanie, z którym muszą mierzyć się wszystkie podmioty zarządzające organizacjami – przedsiębiorstwami, ale również jednostkami samorządu terytorialnego. Niemniej środki alokowane na ochronę zdrowia, zwłaszcza w ramach dobrze zorganizowanych, przemyślanych i opracowanych ze wsparciem środowiska klinicystów programów polityki zdrowotnej skupiających się na profilaktyce, przynoszą zwrot z inwestycji w postaci lepszych wyników zdrowotnych pacjentów i ograniczonych kosztów bezpośrednich i pośrednich ponoszonych przez choroby. Programy te stanowią istotny czynnik wspierający budowę zrównoważonego i odpornego systemu ochrony zdrowia na skalę ogólnokrajową. To bardzo budujące, że liczba realizowanych w Polsce programów polityki zdrowotnej sukcesywnie rośnie i że jednostki samorządu terytorialnego aktywnie wspierają w ten sposób zdrowie lokalnych społeczności.


Wiktor Janicki, prezes zarządu AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.

Skip to content