Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Nowoczesne technologie kluczowe w zapewnieniu bezpieczeństwa kolei

Wypowiedź ekspercka

Urząd Transportu Kolejowego opracował i wdrożył nowy System Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Nowoczesne technologie stały się kluczowym elementem kompleksowych zmian w zakresie egzaminowania tej najliczniejszej na kolei grupy zawodowej. To ważny krok w kierunku podniesienia bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Jedno z najważniejszych wyzwań, jakie Urząd Transportu Kolejowego podejmuje w ramach działań statutowych, jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego i kompetencji wśród pracowników tego sektora. Rola maszynistów, a w szczególności ich odpowiednie przygotowanie do zawodu, jest kluczowa w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Zdefiniowano, że dotychczasowe egzaminy dla kandydatów na maszynistów, prowadzone w komercyjnych ośrodkach szkolenia i egzaminowania o różnym poziomie oferty edukacyjnej, nie dają wystarczającej pewności, że kompetencje kandydatów na to stanowisko są odpowiednie i zweryfikowane na najwyższym możliwym poziomie.

Podstawą do takiego punktu wyjścia jest związek pomiędzy jakością wyszkolenia maszynistów a liczbą zdarzeń, co najlepiej widać na przykładzie SPAD (od ang. signal passed at danger). SPAD to wypadki i incydenty polegające na niezatrzymaniu pojazdu kolejowego przed sygnałami zabraniającymi dalszej jazdy, bądź na uruchomieniu pojazdu bez wymaganego zezwolenia. Z analiz UTK wynika, że za 40% zdarzeń SPAD odpowiadają maszyniści ze stażem pracy od poniżej roku do 5 lat.

Dlatego Urząd Transportu Kolejowego, przy wsparciu Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, opracował i wdrożył nowoczesny, kompleksowy System Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. W ramach zmian, od 2023 r. wprowadzono państwowy egzamin na maszynistę przeprowadzany przez Prezesa UTK w nowym Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM) w Warszawie. Przeprowadzany w jednolitym standardzie egzamin państwowy, z wykorzystaniem innowacyjnych symulatorów i systemów teleinformatycznych, gwarantuje wysoki poziom wiedzy i umiejętności osób wchodzących do zawodu maszynisty.


W trakcie debaty „Nowoczesne narzędzia w procesie kształtowania kompetencji kadr w sektorze transportowym” UTK przedstawi rolę nowoczesnych technologii, w tym symulatorów i wirtualnej rzeczywistości, w procesie egzaminowania i monitorowania maszynistów, a także pierwsze wnioski płynące z tegorocznych państwowych egzaminów.

Skip to content