Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Bezpieczeństwo kraju to także bezpieczeństwo surowcowe

Wypowiedź ekspercka

Bezpieczeństwo – to słowo od wielu miesięcy zajmuje 1. miejsce we wszystkich debatach dotyczących polityki i gospodarki. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo militarne, ale nie można zapominać o bezpieczeństwie surowcowym. KGHM, który od lat należy do czołówki światowych producentów metali nieżelaznych, takie bezpieczeństwo Polsce zapewnia.

Największe gospodarki świata nie byłyby w stanie działać bez zapewnienia sobie dostępu do kluczowych surowców, które napędzają ich rozwój. Również Polska działa w tym kierunku, co jest naszą racją stanu i to nie tylko ekonomiczną. Bez żadnej przesady można powiedzieć, że wytwarzana przez KGHM miedź jest strategicznym surowcem przyszłości, wykorzystywanym m.in. w rozwiązaniach umożliwiających transformację energetyczną. Miedź znajdziemy w przewodach, instalacjach elektrycznych, samochodach, elektronice, czy budownictwie. Wykorzystywana jest także w branży zbrojeniowej, m.in. do produkcji płaszczy amunicji, co znalazło swoje odzwierciedlenie w niedawno podpisanej umowie o współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową.

Znaczenie miedzi podkreśla decyzja podjęta w sierpniu tego roku przez największą gospodarkę świata – USA. Tamtejszy Departament Energii dodał czerwony metal do listy materiałów krytycznych. W uzasadnieniu zaakcentowano jego znaczenie dla globalnych łańcuchów dostaw technologii przy transformacji energetycznej. Stwierdzono również, że miedź jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do bezpieczeństwa gospodarczego i narodowego Stanów Zjednoczonych, a prognozy popytu na ten surowiec podwoją się do 2035 r., głównie ze względu na plany przejścia na czystą energię, dalszą elektryfikację i rozbudowę infrastruktury wodnej. „Nasz naród byłby bezbronny bez elektryczności i kluczowej roli miedzi w jej wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji” – podsumował Departament Energetyki USA.

Nie sposób nie zgodzić się z tym uzasadnieniem amerykańskiej administracji dla roli, którą odgrywa miedź w gospodarce. Dzięki temu, że KGHM jest 8. producentem tego metalu na świecie oraz posiada dostęp do złóż na 3 kontynentach, Polska jest bezpieczna w zakresie dostępności do tego surowca. Jest to nasza polisa ubezpieczeniowa na przyszłość, która pozwoli nam wnieść istotny wkład w szersze plany zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Miedź to bowiem podstawa energetycznej innowacji, zwłaszcza „zielonej energii”.

Świat i Europa stawiają na szeroko zakrojoną transformację energetyczną: odnawialne źródła energii, elektromobilność, rozbudowę infrastruktury energetycznej. W liczbach widać wyraźnie, że zapotrzebowanie na czerwony metal w tych obszarach będzie rosło. Przykładowo, do wyprodukowania pojazdu z napędem elektrycznym potrzeba nawet cztery razy więcej tego surowca niż w przypadku auta spalinowego. Miedź jest także niezbędna do rozwoju energetyki odnawialnej: turbina wiatrowa o mocy 3 MW zawiera nawet 4,7 tony tego metalu, a postawienie elektrowni słonecznej o mocy 1 MW oznacza zużycie od 3,1 do 4,5 t miedzi.
KGHM jest już liderem w swojej branży w Europie. Dla kontynentu, który notuje permanentny deficyt – produkcja miedzi w Europie jest znacznie niższa niż zapotrzebowanie na metal – nasza spółka odgrywa i będzie odgrywać istotną rolę. Europa nie jest miejscem obfitującym w zasoby naturalne, więc dostęp do złóż metalu, jakim dysponuje KGHM jest niezwykle cennym aktywem.

Surowcowe bogactwo KGHM to jednak nie tylko miedź. Spółka zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu „największych kopalń srebra na świecie” a także jest drugim na świecie producentem srebra (1327 ton w 2022 r.). KGHM dostarcza na rynek również złoto (ok. 3 ton rocznie), z kolei dzięki chilijskiej kopalni Sierra Gorda miedziowy gigant zdobywa coraz mocniejszą pozycję na rynku molibdenu wykorzystywanego m.in. w przemyśle lotniczym, zbrojeniowym, naftowym, nuklearnym i elektronicznym. Spółka poszukuje nowych kierunków biznesowych, pracując chociażby na niezwykle obiecujących złożach polihalitu, czyli soli potasowo-magnezowych, które mogą stanowić substytut dla grup nawozów azotowych. Realizuje także projekt budowy warzelni soli. Dzięki różnorodnym działaniom w obszarze wydobycia, KGHM zapewnia bezpieczeństwo surowcowe kraju, a także stanowi istotny filar gospodarczy Polski.





Skip to content