Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Współpraca biznesu i edukacji w przedsiębiorczości młodzieżowej: współczesne wyzwania

Polsko-Ukraińska Platforma Opinii

Autor: Olga Marchenko, doktor ekonomii, docent, Uniwersytet Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy

Współpraca biznesu z edukacją jest jednym z fundamentów wzrostu gospodarczego przedsiębiorczości młodzieży. Taka inicjatywa jak „Uniwersytet Przedsiębiorczości” umożliwia wzmocnienie innowacyjnych działań kandydatów na studia wyższe i stwarza dodatkowe możliwości dla kreatywności i innowacyjności. W ramach projektu opracowano program nowej dyscypliny „Innowacyjna przedsiębiorczość i zarządzanie projektami startupowymi”, który w latach 2020/2021 został włączony do programów nauczania 76 uczelni. Do inicjatywy przyłączyło się już 170 nauczycieli i prawie 4500 uczniów z 28 miast Ukrainy.

Jednym ze sposobów praktycznego kierunku jest przekształcenie ukraińskiego uniwersytetu w taki, który wspiera przedsiębiorczość, a do tego konieczne jest przygotowanie przyszłych specjalistów-przedsiębiorców, co przewiduje korektę programów nauczania i programów edukacyjnych, organizację spotkań z interesariuszami biznesowymi, działaczami samorządu studenckiego w celu rozwijania umiejętności przedsiębiorczych wśród studentów oraz orientowania w warunkach ryzyka i niepewności.


Kwestia efektywności kształcenia w obecnych warunkach pandemii COVID-19 jest szczególnie dotkliwa ze względu na fakt, że w środowisku edukacyjnym wśród kandydatów na studia wyższe obserwuje się znaczny spadek zainteresowania nauką, wielu z nich brakuje motywacji do nabywania kompetencji zawodowych. W takich warunkach uczelnie muszą przezwyciężyć pominięcia edukacji szkolnej i wprowadzić pedagogiczne techniki wpływu na zainteresowanie studentów przedmiotem studiów. Ponadto, biznes musi intensywnie promować swoje pomysły szkoleniowe.


Dlatego współczesnym wyzwaniem dla biznesu i edukacji jest tworzenie nowej fali przedsiębiorczości młodzieży – ruchu startupowego w ukraińskich instytucjach szkolnictwa wyższego przy wsparciu USAID poprzez inicjatywę „Uniwersytet Przedsiębiorczości”, która ma na celu kształcenie nowego pokolenia specjalistów o wysokim poziomie kultury przedsiębiorczości. W szczególności falę startupów może rozwinąć edukację w zakresie przedsiębiorczości na kilku poziomach:
− promowanie trendu tworzenia startupów wśród młodych ludzi;
− rozwój zawodowy nauczycieli;
− aktywne zaangażowanie kierownictwa uczelni w tworzenie transformacji na dużą skalę i współczesnych wyzwań dla rozwoju przedsiębiorczości młodzieży.
Młodzi przedsiębiorcy potrzebują ekspresowego szkolenia w zakresie podstaw działalności przedsiębiorczej, ekosystemu start-upów, usług konsultingowych, pomocy w przetrwaniu i udanych działań na wczesnym etapie rozwoju na preferencyjnych warunkach.

Tak więc, wprowadzenie nowoczesnego doświadczenia i praktycznych działań inicjatywy Uniwersytetu Przedsiębiorczości jest udanym przykładem współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego, który tworzy ekosystem przedsiębiorczości młodzieży na Ukrainie i zapewnia młodym ludziom możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Jest to okazja do podjęcia ryzyka i założenia własnego startupu. W całym kraju coraz więcej uniwersytetów dołącza do nowoczesnych projektów, pomagając swoim studentom dołączyć do międzynarodowego ruchu startupów młodzieżowych. Takie nowoczesne wyzwanie współpracy biznesowej i edukacyjnej pomaga młodym przedsiębiorcom zdobyć te praktyczne umiejętności i wiedzę teoretyczną, które są gwarantowane do rozwoju i doskonalenia projektu biznesowego.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content