Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Szybka diagnostyka i kompleksowa opieka – nadchodzą zmiany dla pacjentów reumatologicznych

VIII Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

Jeszcze w tym roku zostanie wprowadzona opieka koordynowana dla pacjentów z wczesnym zapaleniem stawów.

W marcu br. zakończone zostały konsultacje publiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów (KOWZS). Oznacza to, że już niedługo całkowicie zmieni się podejście do opieki nad pacjentem reumatologicznym, wprowadzona zostanie także szybka diagnostyka. 

Opieka koordynowana

Jednym z dwóch zasadniczych założeń programu jest wprowadzenie opieki koordynowanej nad chorym z wczesnym zapaleniem stawów, uwzględniającej także choroby współistniejące oraz rehabilitację. Szybkie wdrożenie leczenia daje szansę zatrzymania postępu choroby w momencie, w którym pacjent jest jeszcze sprawny – zbyt późno włączona terapia nie jest w stanie cofnąć zmian, które już zaszły.

Zatrzymanie stanu zapalnego na wczesnym etapie pozwoli opóźnić lub całkowicie wyeliminować ryzyko wielu chorób współistniejących, na które pacjenci reumatologiczni są szczególnie narażeni – dotyczy to zwłaszcza chorób sercowo-naczyniowych, a także depresji. Kompleksowe podejście do opieki umożliwi już od samego początku zabezpieczenie wszystkich koniecznych konsultacji u specjalistów, nad czym będzie czuwał koordynator. Celem programu nie jest leczenie jedynie zapalenia stawów, a samego pacjenta wraz z jego wszystkimi dolegliwościami.

Szybka diagnostyka

Drugim filarem programu – który umożliwi włączenie leczenia na wczesnym etapie – jest zapewnienie szybkiej diagnostyki zapalenia stawów. Niestety obecnie choroby reumatologiczne są wykrywane stanowczo zbyt późno, gdy zaszły już poważne zmiany. Wynika to w dużej mierze z utrudnionego dostępu do reumatologów. Dlatego omawiany program pilotażowy ma sprawić, że chorzy będą diagnozowani i obserwowani w warunkach ambulatoryjnych – w wielu przypadkach nie ma uzasadnionej klinicznie potrzeby hospitalizacji.

Schemat, w którym pacjent jest diagnozowany na wczesnym etapie choroby, a następnie niezwłocznie rozpoczynane jest leczenie, udzielane są mu niezbędne konsultacje przez specjalistów z innych dziedzin oraz zapewniona jest rehabilitacja, będzie korzystny nie tylko dla chorych, ale także dla samego systemu ochrony zdrowia i budżetu państwa. Pozwoli to zmniejszyć ilość absencji chorobowych i ograniczyć zjawisko prezenteizmu.

Ośrodki realizujące program 

Program pilotażowy KOWZS realizowany będzie w 15 ośrodkach znajdujących się na terenie 11 województw. Dzięki temu ok. 4,5 tys. pacjentów zostanie objętych diagnostyką, a 2,5 tys. opieką. Zebrane wnioski pozwolą na szybką i sprawną implementację tego rozwiązania na terenie całego kraju. 

Baza chorych

W ramach programu zostanie utworzona Baza chorych oparta na pozyskiwaniu danych z wystandaryzowanej dokumentacji medycznej jednakowej we wszystkich ośrodkach. 

Profesor Brygida Kwiatkowska, Krajowy konsultant w dziedzinie reumatologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Skip to content