Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Poczta Polska inwestuje w transformację i modernizacje sieci logistycznej

Materiały Partnerów XXXI Forum Ekonomiczne

Poczta Polska realizuje projekt transformacji sieci logistycznej do obsługi zwiększającego się wolumenu przesyłek kurierskich. Zakładana pełna kwota nakładów inwestycyjnych na ten cel to ok. 760 mln zł w latach 2021–2025. Dokapitalizowanie pozwoli na modernizację i budowę centrów logistycznych, które zapewnią nowoczesną obsługę rozwijającego się rynku e-commerce. 

Setki milionów na inwestycje. Poczta Polska inwestuje w transformację i modernizacje sieci logistycznej

Sprawne świadczenie usług zależy od wielu czynników, jednak jednym z kluczowych jest niezawodne zaplecze logistyczne. Poczta Polska realizuje projekt transformacji sieci logistycznej do obsługi zwiększającego się wolumenu przesyłek kurierskich. Zakładana pełna kwota nakładów inwestycyjnych na ten cel to ok. 760 mln zł w latach 2021–2025. Dokapitalizowanie pozwoli na modernizację i budowę centrów logistycznych, które zapewnią nowoczesną obsługę rozwijającego się rynku e-commerce. 

Architektura Sieci Logistycznej (ASL) to jedna z najważniejszych inicjatyw strategicznych Poczty Polskiej. Realizacja tego projektu umożliwi płynną transformację obecnej sieci logistycznej, przystosowanej głównie do obsługi listów, do sieci docelowej, w której prym wieść będą przesyłki KEP (kurierskie, ekspresowe i paczkowe) i e-commerce, co jest odpowiedzią na zmiany obserwowane na rynku pocztowym zarówno w Polsce, jak i na świecie.  Przebudowa sieci logistycznej przez wiele lat była jedynie projektem, który nie wyszedł z fazy kolejnych analiz. Dopiero obecny zarząd Spółki zaczął wdrażać kluczowe z punktu widzenia przyszłości Poczty Polskiej zmiany, uzyskując finansowe wsparcie rządu.

W ramach projektu ASL jednym najważniejszych, realizowanych obecnie przedsięwzięć jest drugi obiekt logistyczny dla Warszawy i najbliższej okolicy stolicy.  Planowane uruchomienie nowej sortowni planowane jest w 2023 roku. Nowa powierzchnia operacyjna spełni funkcję węzła rozdzielczego do obsługi przesyłek paczkowych oraz paletowych, nadchodzących z innych sortowni w kraju oraz z własnego obszaru działania. Na obiekt składać się będą budynki operacyjne o powierzchni ponad 50 tys. m2 oraz budynki wsparcia i zaplecza technicznego. Jednocześnie jeszcze w tym roku zostało zaplanowane uruchomienie postępowania na umaszynowienie nowej hali.

W kwietniu br. Poczta Polska rozpoczęła działalność w nowej sortowni w Szczecinie. Wybrana lokalizacja zapewnia odpowiednie warunki dla realizacji kluczowych procesów logistycznych, związanych z obsługą mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Jako element rozbudowy nowej sieci logistyczne w ostatnim czasie Poczta Polska uruchomiła nową sortownię w Gdyni, która zwiększy efektywność dostaw przesyłek do klientów biznesowych i indywidualnych.Główną funkcją nowego obiektu będzie wsparcie działania sortowni regionalnej w Pruszczu Gdańskim oraz obsługa logistyczna północnej części obszaru Trójmiasta, w tym również usługi kurierskiej Pocztex. Dodatkowo, w obiekcie znajdują się punkty obsługi klientów instytucjonalnych i biznesowych.

Poczta Polska uruchomiła również nową sortownię w kompleksie Panattoni w Kaliszu. Nowa lokalizacja zapewnia odpowiednią powierzchnię dla realizacji kluczowych procesów logistycznych dla mieszkańców południowej części województwa wielkopolskiego. Część magazynowa to nowoczesna powierzchnia dopasowania do oczekiwań firm z różnych branż. Inwestycja położona jest w niedalekiej odległości od głównych szlaków komunikacyjnych, zapewniając dogodny transport kołowy.

W ubiegłym roku Poczta Polska podpisała umowę na zakup trzech sorterów do automatycznego sortowania przesyłek KEP (kurierskich, ekspresowych i paczkowych), na łączną kwotę ok. 158 mln zł. To największa jednorazowa inwestycja w automatyzację procesów logistycznych od początku historii Poczty Polskiej. Pierwsza maszyna zostanie oddana do użytku w sortowni we Wrocławiu. W 2023 roku kolejne nowe sortery rozpoczną pracę w sortowni w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą (odpowiedzialnej za obsługę województwa kujawsko-pomorskiego) i sortowni w Lublinie (opracowującej przesyłki ze wschodniej części kraju, a także paczki transportowane koleją z Chin do Polski).   Sortery będą również stanowiły element wsparcia dla pozostałych jednostek logistycznych Poczty Polskiej. Nowy sprzęt zostanie zintegrowany z systemem śledzenia przesyłek.

Rozpoczęto już także prace obejmujące najem i budowę jednostek logistycznych wchodzących w skład infrastruktury Poczty Polskiej w Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Olsztynie i Białymstoku.

Automatyzacja Poczty Polskiej jest jednym z kluczowych działań, ujętych w strategii rozwoju Spółki. W celu optymalizacji procesów logistycznych i rozwoju usług na rynku KEP, a także dostosowania procesów do oczekiwań klientów, Spółka inwestuje w nowoczesny park maszynowy. Poczta Polska w ostatnim czasie zamontowała cztery nowe przenośniki do opracowywania przesyłek gabarytowych w sortowniach w Niepołomicach, Pruszczu Gdańskim, Wrocławiu i Warszawie. Zainstalowane taśmociągi umożliwiają szybsze i efektywniejsze opracowywanie przesyłek. To kolejne inwestycje w automatyzację procesów logistycznych Poczty Polskiej. W ubiegłym roku uruchomione zostały przenośniki w sortowni w Komornikach i Zabrzu.  

Dzięki realizacji tego kluczowego projektu rozwoju i unowocześnienia sieci logistycznej, klienci odczują poprawę efektywności, co istotnie przełoży się na wzrost terminowości, a co za tym idzie – zaufania do usług i marki Poczty Polskiej. Dzięki wdrażanym zmianom możliwa będzie również optymalizacja kosztów związanych z obsługą przesyłek.

Projekt ASL to odpowiedź Poczty Polskiej na wyzwania, jakie stawia dynamicznie zmieniający się rynek oraz ostra konkurencja, także wielkich, zagranicznych korporacji, z którymi mierzy się na co dzień operator narodowy. Realizacja inicjatywy Spółki możliwa jest dzięki wsparciu Ministerstwa Aktywów Państwowych, które dokapitalizowało Pocztę Polską kwotą 190 mln zł. Środki te są wykorzystywane wyłącznie na realizację planowanych od wielu lat inwestycji w zakresie architektury sieci logistycznej (ASL).

Skip to content