Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Rozproszona energetyka – najlepszy scenariusz dla Polski

Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

Zielona transformacja musi odbywać się zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym,

Zarówno polska, jak i europejska energetyka muszą się zmienić. Jasnym jest, że zielona transformacja nie jest kwestią wyboru, ale koniecznością. To wyzwanie, któremu musimy podołać. Zarówno w związku z postępującymi zmianami klimatu, ale również po to, by być zapewnić sobie niezależność  i bezpieczeństwo energetyczne. Ważnym elementem tej zmiany musi być rozproszona energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. To, w połączeniu z magazynami energii oraz solidnym zabezpieczeniem w postaci niskoemisyjnych technologii takich jak elektrownie jądrowe oraz instalacje wykorzystujące biogaz i zielony wodór, pozwoli nam zredukować swój negatywny wpływ na środowisko i jednocześnie zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Dlaczego energetyka rozproszona jest najlepszym rozwiązaniem?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że OZE nie są uniwersalne i nie każde źródło energii jest tak samo efektywne w danych, lokalnych uwarunkowaniach. W niektórych lokalizacjach efektywniej i prościej będzie postawić na biogazownie, w innych miejscach znacznie lepiej sprawdzą się wiatraki czy elektrownie wodne. Musimy tworzyć lokalny miks energetyczny zgodny z warunkami, które są najkorzystniejsze w danej lokalizacji.  Oczywiście zintegrowanie z siecią większego udziału energii z rozproszonych źródeł odnawialnych wymaga inwestycji w infrastrukturę przesyłową. Nie możemy uniknąć tych inwestycji, dlatego warto rozważyć jak przeprowadzić je mądrze i sprawnie.

Warto podkreślić, że większość polskich elektrowni i linii przesyłowych jest już mocno przestarzała. Ich modernizacja jest niezbędna, ale też kosztowna i długotrwała. Dlatego stopniowo modernizując starą sieć, należy jednocześnie rozwijać energetykę rozproszoną, która jest prostsza we wdrożeniu, mniej wymagająca inwestycyjnie i czasowo. Rozwijając źródła OZE lokalnie, łatwiej będzie wykonywać kolejne kroki przekładające się na transformację całej polskiej energetyki, przy jednoczesnym zapewnieniu jej bezpieczeństwa.

Pamiętajmy o tym, że zysk ekologiczny, a więc także i ekonomiczny, możemy generować nie tylko przez przejście w kierunku OZE, ale również w poprawie efektywności energetycznej. Termomodernizacje i tworzenie energooszczędnej infrastruktury powinno towarzyszyć transformacji energetycznej. Zagrożenie związane ze zmianami klimatu nie wynika tylko z użycia paliw kopalnych, ale przede wszystkim z niezrównoważonego wykorzystywania zasobów. Oprócz rewolucji energetycznej musi również zajść rewolucja w myśleniu o środowisku na każdym etapie gospodarki.

Skip to content