Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Trudne rozmowy o historii – dialog polsko-rosyjski

Forum Ekonomiczne Forum Ekonomiczne 2020

10 września w ramach Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu odbyła się dyskusja pt. „Trudne rozmowy o historii – dialog polsko-rosyjski”

Moderatorem panelu był Sławomir Dębskidyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Rozpoczął on dyskusję od pytania czy na dzień dzisiejszy coś takiego jak dialog polsko-rosyjski istnieje. Jan Drausprofesor zwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego, odpowiedział na to pytanie zdecydowanie negatywnie zaznaczając, że winę za to ponosi strona rosyjska, która podporządkowała historię bieżącym celom swojej polityki. Podobne zdanie wyraził również Mirosław Piotrowskiposeł do Parlamentu Europejskiego w latach 2004 – 2019 oraz przewodniczący Ruchu Prawdziwa Europa. Stwierdził, że strona rosyjska nie sprzyja rozwojowi dialogu polsko-rosyjskiego, upolityczniając fakty historyczne. Sławomir Dębski w trakcie dyskusji podkreślił jednak, że trzeba postawić jasną granicę między oficjalną rosyjską wersją historii a pracami wielu rzetelnych historyków rosyjskich, dążących w swoich badaniach do obiektywnych rezultatów. Rosyjski polityk opozycyjny i reżyser Grigorij Amnuel podkreślił, że problem niemożności dialogu polsko-rosyjskiego dzisiaj leży o wiele głębiej, a mianowicie w różnicach w mentalności naszych dwóch narodów w różny sposób odbierających jedne i te same fakty historyczne, zaś mentalność ta nie zmienia się tak szybko. Warto więc pracować z młodzieżą, np. w ramach wyjazdów studyjnych, podczas których młodzież poznawałaby się nawzajem. Oleg Khvatov (Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Uniwersytet Petersburski) zwrócił uwagę na to, że historię upolitycznia się w każdym kraju i że Rosja nie jest tutaj wyjątkiem. Natomiast specyfiką Rosji, w odróżnieniu od krajów zachodnich jest to, że Federacja Rosyjska jest bardzo młodym państwem z bardzo młodymi instytucjami demokratycznymi. Stąd wynikają te słabe i złe strony, które można obserwować zarówno w funkcjonowaniu zarówno oficjalnej rosyjskiej nauki historycznej, jak i instytucji demokratycznych w Rosji. Podkreślił również, że jeżeli chce się prowadzić dialog z Rosją, to trzeba pamiętać, że dzisiejsza Rosja to nie Związek Radziecki, ale kraj, który wstąpił na drogę budowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego państwa oraz który dąży do współpracy ze strukturami europejskimi.

Projekt dofinansowany ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach IX Otwartego Konkursu.

Skip to content