Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Od projektu do produktu – Grupa Azoty Polyolefins wchodzi na rynek polipropylenu

Materiały Partnerów XXXI Forum Ekonomiczne

Grupa Azoty Polyolefins S.A., spółka celowa należąca do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty realizuje jedną z największych inwestycji w europejskim przemyśle petrochemicznym – projekt Polimery Police. Inwestycja umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty oraz wzmocni pozycję konkurencyjną Polski na europejskim rynku producentów tworzyw sztucznych.

Celem projektu Polimery Police jest zbudowanie zintegrowanego kompleksu petrochemicznego, w którego zakres wchodzą: instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. W zakres projektu wchodzi również gazoport – terminal przeładunkowo-magazynowy zapewniający możliwość pozyskania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców.

To strategiczna inwestycja dla polskiego przemysłu petrochemicznego. Projekt Polimery Police, zgodnie z założeniami inwestycyjnymi stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku krajowego i europejskiego na polipropylen. Polska od wielu lat jest importerem netto polipropylenu, dlatego znacząca część wolumenu produktów Grupy Azoty Polyolefins S.A. będzie kierowana do krajowych odbiorców – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Budowa kompleksu „Polimery Police” prowadzona jest w formule zaprojektuj i wybuduj.
11 maja 2019 roku Grupa Azoty Polyolefins S.A. podpisała kontrakt na realizację inwestycji z koreańskim partnerem Hyundai Engineering Company, Ltd. Przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy nastąpiło 7 stycznia 2020 roku. Całkowity budżet realizacji projektu Polimery Police przekracza 1,8 mld USD. 

Na koniec maja 2022 roku, postęp rzeczowy w realizacji projektu wyniósł blisko 93%. Wszystkie najważniejsze urządzenia zostały dostarczone i zamontowane. Zgodnie z obecnie obowiązującym harmonogramem zakończenie testów integralności planowane jest
na koniec sierpnia 2023 roku. Zakończenie tych testów odpowiada dacie gotowości
do uruchomienia instalacji do pracy komercyjnej. Rozpoczęcie produkcji planowane jest jednak już na etapie rozruchu instalacji, co planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku
– mówi Prezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A. Andrzej Niewiński

Polipropylen jest uniwersalnym tworzywem sztucznym. Dzięki swoim fizykochemicznym właściwościom, jest kluczowym materiałem wykorzystywanym w licznych gałęziach przemysłu – od branży spożywczej, przez motoryzacyjną, budowlaną, na medycznej kończąc. Wybrane przez Spółkę licencje na wytwarzanie polipropylenu, charakteryzują się niską energochłonnością i powtarzalną wysoką jakością produktów. Oznacza to że przy ich produkcji powstaje znikoma ilość odpadów, a emisja CO2 i innych szkodliwych substancji jest na stosunkowo niskim poziomie. Nie bez znaczenia jest fakt, że polipropylen jest tworzywem, które może być całkowicie poddane recyklingowi, znajdując swoje „drugie życie” w produktach codziennego użytku, przez co doskonale wpisuje się w założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Skip to content