Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Sztuczna inteligencja (AI) w ochronie klimatu, ekologii i różnorodności biologicznej

Polsko-Ukraińska Platforma Opinii

Autor: Andriy Zablovskyi, Kierownik Sekretariatu Rady Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy, Członek Komisji ds. rozwoju sztucznej inteligencji przy Ministerstwie cyfryzacji

Żyjemy w ciągle zmieniającym się klimacie, powodującym powstanie ekstremalnych zjawisk i kataklizmów, które w najbliższej przyszłości będą stwarzać jeszcze większe zagrożenie dla ekosystemów, różnorodności biologicznej i ludzkości. W związku z tym technologie, opierające się na sztucznej inteligencji, które są w coraz większym stopniu wprowadzane w różne dziedziny również mogą pomagać ludziom dostosować się do tych zmian.
Według badań, przeprowadzonych przez PwC na zamówienie Microsoft, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji przez firmy, do 2030 roku ilość gazów cieplarnianych zmniejszy się o 4%, czyli tyle, ile rocznie produkują Australia, Kanada i Japonia.

Firma Microsoft poinformowała o swoich namiarach walczyć ze zmianami klimatu przy pomocy sztucznej inteligencji. W ramach tego projektu firma planuje opracować i wprowadzić technologie cyfrowe, które pomogą przedsiębiorcom zmniejszyć emisję CO2. Zdaniem Komisji Europejskiej, pomoże to wesprzeć zrównoważony rozwój i stanie siłą napędową dla nowej ery „zielonego” wzrostu.
Pod koniec 2019 r. zostało zaprezentowane wielkie opracowanie pt. „Uczenie maszynowe w walce ze zmianami klimatu”, które zostało opracowane przez naukowców z branży AI i top-menedżerów kilku światowych firm technologicznych. Opracowanie dotyczyło 13 branż, w których algorytmy sztucznej inteligencji mogą pomóc w przeciwdziałaniu skutkom i wyzwaniom zmian klimatycznych.
Między innym, sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana dla:
• tworzenia nowych materiałów niskoemisyjnych w celu zastąpienia stali i betonu;
•terminowego przewidywania ekstremalnych warunków pogodowych;
• monitorowanie wylesiania przy wykorzystaniu zdjęć satelitarnych;
• przekształcania chmur lub tworzenia sztucznych chmur, żeby odbijać więcej ciepła słonecznego z powrotem w przestrzeń kosmiczną.

Niedawno naukowcy z Mercator Global Community and Climate Change Research Institute (Niemcy), wykorzystując metodę uczenia maszynowego do analizy danych opublikowanych w latach 1951-2018, odkryli, że 85% światowej populacji zostało już dotkniętych zmianami klimatu. Aby to zrobić, naukowcy nauczyli AI identyfikować badania związane z klimatem, kompilując listę odpowiednich prac naukowych na różne tematy – począwszy od migracji motyli i kończąc statystyką śmiertelności ludzi w wyniku upałów.

Ogólnie rzecz biorąc, technologie oparte na AI są w stanie zapewnić użytkownikom więcej możliwości zmniejszenia własnego śladu węglowego. Na przykład różne aplikacje na smartfonie lub inne rozwiązania technologiczne pomogą obliczyć indywidualny wkład użytkowników w całkowitą emisję gazów cieplarnianych i dostarczyć praktyczne zalecenia, dotyczące zmniejszenia tego wkładu, na przykład poprzez zmniejszenie spożycia mięsa, korzystanie z transportu publicznego zamiast własnego samochodu, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej we własnym domu lub biurze itp.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content