Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
 • Dostępność
  • Wysoki kontrast
  • Wielkość tekstu
  • Dostępność

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich była partnerem w projekcie „Pathways to belonging: From interculturAL dialogue to sociaL Inclusion” (ALL IN)

Bez kategorii

Projekt obejmował 7 wizyt studyjnych, podczas których poprzez różne działania zostały przedstawione pozytywne aspekty dialogu międzykulturowego oraz możliwe negatywne postawy, które mogą się pojawić. W ciągu tych trzech lat poznaliśmy ruchy migracyjne, które doprowadziły do wielkiej heterogeniczności kultur.  W ramach tego projektu, partnerzy projektu zebrali historie migrantów z różnych środowisk. Głównym celem zbierania tych historii było założenie, że ludzie mogą łatwiej identyfikować się z różnymi osobistymi historiami, niż z danymi statystycznymi. Dzięki temu jest to skuteczny sposób na przybliżenie innych kultur i umożliwienie zrozumienia różnic kulturowych.

Z myślą o przybliżeniu obcej kultury każdemu mieszkańcowi Europy, w trakcie trwania projektu zbierane i publikowane były przepisy kulinarne. Stanowią one pomost do poznania i zrozumienia różnic kulturowych, a tym samym przybliżają obcą kulturę.

W ramach projektu ALL IN podczas XXIX Forum Ekonomicznego w 2019 roku odbyło się kilka paneli dyskusyjnych oraz warsztatów: Kryzys migracyjny a spójność UE – czy wypracowanie wspólnego stanowiska jest możliwe?, Sąsiedzi zza wschodniej granicy. Migranci z Ukrainy w polskim społeczeństwie, Migracja zarobkowa – szansa czy wyzwanie?, Integracja imigrantów – wyzwanie społeczne, rachunek polityczny.

Końcowy produkt projektu został zaprezentowany w broszurze pdf, a przepisy i historie migrantów zostały wcześniej opublikowane na blogu: https://pathwaystobelonging.home.blog/

POBIERZ BROSZURĘ PDF

Oprócz Instytutu, partnerami projektu byli:

 • Zasavje Regional Development Agency (Słowenia)
 • Association for the Development of Voluntary Work Novo mesto (Słowenia)
 • Centre for Democracy and Human Rights (Czarnogóra)
 • NGO Domovik (Kosowo)
 • Regional Association of Local Government of Western Macedonia (Grecja)
 • Gmina Pegeia (Cypr)
 • Association of City Organizations Foligno (Włochy)

Projekt został współfinansowany przez program Unii Europejskiej „Europa dla Obywateli”, komponent Demokratyczne zaangażowanie i partycypacja obywatelska, sieci działań miast.

Skip to content